Lähettitilastot 2022: Lähetystyö muuttaa muotoaan

Lähetystyön muutokset koskettavat kaikkia kirkkokuntia ja järjestöjä. Suomen Vapaakirkossa muutos on kiteytetty näin: lähetystyön muodot ovat muuttuneet niin, että myös Suomessa ja Suomesta käsin voi tehdä kulttuurien rajat ylittävää vaikuttavaa lähetystyötä, jolloin yhdenkin työntekijän vaikutus voi ulottua useaan maahan tai kansanryhmään. Ja vaikka pitkäaikaisten työntekijöiden määrä on laskenut, kiinnostus lyhyt- ja määräaikaiseen lähetystyöhön on kasvanut erityisesti nuoren sukupolven keskellä.

Lähetysneuvoston puheenjohtaja Timo Elo muistuttaa, että vaikka lähettien määrän lasku huolestuttavalla tavalla kertoneekin Suomen kristillisen kirkon ja seurakunnan hengellisestä tilanteesta (ks. https://www.lahetysneuvosto.fi/yhdistys/tilastot/2021/), se ei välttämättä suoranaisesti kerro kaikkea lähetystyön vaikuttavuudesta.

- Olennaista on myös se, miten ja missä toimitaan. Määrä ei korvaa laatua. Kuitenkin kaiken aikaa laskevat lähettimäärät ovat mielestäni kutsu jokaiselle meille kristitylle pysähtyä kysymään: mitä tämä kertoo omasta ja yhteisöni hengellisestä tilasta.

Lähetysneuvoston jäsenjärjestöjen työtä miettiessään Elo sanoo kuitenkin olevansa iloinen siitä, että suomalaiset järjestöt ovat mukana kansainvälisissä, alueellisissa ja paikallisissa verkostoissa osallistumassa monenlaiset rajat ylittävään yhteistyöhön Jumalan missiossa. 

- Kristuksen ruumiin ykseys on Raamatun mukaan aivan olennaista evankeliumin ja Jumalan siunauksen ja valtakunnan leviämisen kannalta. Niinpä yksittäisen ihmisen työpanoksella jossakin yhteistyöverkostossa voi olla käsittämättömän laajoja ja kauaskantoisia vaikutuksia Jumalan valtakunnassa, vaikka se tilastoissamme olisikin vain yksi numero muiden joukossa.


Vuonna 2022 SLN:n 32 jäsenjärjestössä työskenteli yhteensä 444 lähetystyöntekijää. Lukuun kuuluu niin kotimaan jaksolla kuin työalueilla olleet, lyhytaikaiset 6-12 kuukauden ulkomaanjaksolla olleet sekä Suomessa tai Suomesta käsin lähetystyötä tekevät lähetit. Vuoden 2021 vastaava luku oli 522 ja vuoden 2020 luku 560 lähettiä. 

Vuonna 2021 vakituisesti ulkomailla työskenteleviä lähettejä oli 414, kun nyt vuonna 2022 heitä oli 350. Puolet läheteistä työskenteli seurakunta- tai evankelioimistyössä ja loput eri tehtävissä, kuten opetustyössä, terveydenhoito- ja hallinnollisessa työssä. 

Eniten lähettejä oli Fidalla (127). Luterilaiset lähetysjärjestöt voidaan hahmottaa kolmeen ryhmään. Viidennen herätysliikkeen järjestöillä Kylväjällä, Kansanlähetyksellä, Sansalla ja Kansan Raamattuseuralla oli yhteensä 93 lähettiä. Lähetysseuralla oli 58 lähettiä. Evankelisilla lähetysjärjestöillä eli Sleyllä, SLEF:llä ja ELY:llä oli yhteensä 30 lähettiä. 

Valtaosa läheteistä työskenteli Aasiassa (127) ja Euroopassa (119). Afrikassa työskenteli 83 lähettiä. 10/40-ikkunan maissa, eli 10. ja 40. leveyspiirin välille jäävissä maissa (lähinnä Aasiassa ja Afrikassa), työskenteli 173 lähettiä. Näissä maissa kristittyjen määrä on hyvin vähäinen.

Suomeen ulkomaalaisten pariin lähetettyjen lähetystyöntekijöiden määrä (15) laski edellisvuodesta (22). Suomesta käsin ulkomaille suuntautuvaa lähetystyötä tekevien määrä (94) nousi hieman edellisvuodesta (85). Kyseinen luku on noussut joka vuosi viimeisen kuuden vuoden aikana. Tilastojen vertailussa esiin nousee, että ulkomaille lähetettävien lähettien määrä laskee, kun taas Suomesta ulkomaille suuntautuvan lähetystyön työntekijämäärä kasvaa. 


Suomalaisten ja Suomessa toimivien lähetysjärjestöjen raportoimia esimerkkejä työnsä vaikuttavuudesta vuonna 2022:

  • Vuoden 2022 aikana Patmoksen arabityön kautta tavoitettiin satoja Lähi-idän maista lähteneitä ja Eurooppaan päätyneitä muslimipakolaisia. Monet tulivat työn kautta uskoon Jeesukseen.
  • Suomen Pipliaseura keräsi Ukrainan Pipliaseuran tueksi 74 000 euroa. Suomessa Pipliaseura toimitti seurakunnille kaksi tuhatta ukrainankielistä Raamattua, Uutta testamenttia sekä Lohdutuksen sanoja -vihkosia ja Lastenraamattuja. 
  • Vuonna 2022 osana kansainvälistä verkostoa Open Doors Finland oli toimittamassa 1,7 miljoonaa Raamattua ja kristillistä kirjaa alueille, joissa kristillistä materiaalia ei ole saatavilla ja tarjoamassa raamattukoulutusta 3,3 miljoonalle sekä henkistä ja aineellista apua 2,1 miljoonalle vainotulle kristitylle.
  • Fida toimi 52 maassa yhdessä kumppanin kanssa. Aasiassa seurakuntatyöhön valmistui 211 opiskelijaa ja 12 uutta seurakuntaa syntyi saavuttamattomien kansojen pariin.
  • Evankelisen allianssin aloitteesta syntyi 20 vuotta sitten Refugee Highway Partnership (RHP) -verkosto. Se koostuu kirkoista, järjestöistä ja kristityistä, jotka avustavat pakolaisia yleisimpien pakolaisten käyttämien reittien varrella. Verkoston globaali toiminta ja toimintaedellytykset vahvistuivat merkittävästi, kun sille nimettiin globaali koordinaattori elokuussa 2022. Koordinaattori toimii tehtävässään Lähetysyhdistys Kylväjän lähettämänä.

Lisätiedot:

Timo Elo, SLN:n puheenjohtaja
info(at)lahetysneuvosto.fi /  timo.elo(at)wycliffe.fi
050 400 8580