Suomen lähetysneuvosto

Vuonna 1919 perustetun Suomen lähetysneuvosto ry:n (SLN) tarkoituksena on edistää lähetystyötä tekevien yhteisöjen keskinäistä yhteyttä ja lähetysasiaa Suomessa. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi neuvosto

  • hoitaa yhteyksiä jäsentensä kesken
  • järjestää ajankohtaispäiviä ja seminaareja
  • osallistuu Euroopan lähetysneuvostojen ja -allianssien yhteistyöhön
  • hoitaa tarvittaessa jäsenjärjestöjensä yhteisiä asioita viranomaisten kanssa, sekä
  • kokoaa ja julkaisee Suomen lähetystyötä koskevia tilastoja ja muuta sitä valaisevaa aineistoa.

Lähetysneuvosto rekisteröitiin 23.4.2001. Neuvoston jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kristillinen oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka uskonkäsitys perustuu Pyhään Raamattuun ja kirkon vanhoihin uskontunnustuksiin ja jolla on ohjelmassaan lähetystyö niiden keskuudessa, jotka eivät ole kristittyjä.

Lähetysneuvostoon kuuluu tällä hetkellä 31 jäsenyhteisöä: lähes kaikki suomalaiset luterilaiset, vapaakristilliset ja tunnustustenväliset lähetysjärjestöt ja lähetystyötä tekevät kirkot.  Uusin jäsenyhteisö, Lähetysyhdistys Rauhan Sana, liittyi neuvostoon huhtikuussa 2022.

Vuoden 2022 lopussa Lähetysneuvoston yhteisöjen lähettämiä lähetystyöntekijöitä oli maailmalla ja Suomessa yhteensä 444 (tilastot).

Lähetysneuvosto valmistaa vuosittain materiaalin lokakuun toisena viikonloppuna vietettävää kristittyjen yhteistä lähetyspyhää varten. Valmistavaan työryhmään kuuluu edustajia myös Suomen ekumeenisesta neuvostosta ja Suomen vapaakristillisestä neuvostosta.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Timo Elo (Wycliffe Raamatunkääntäjät) ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana Hanna Lindberg (Lähetysyhdistys Kylväjä) ja toisena varapuheenjohtajana Timo Keskitalo (Patmos Lähetyssäätiö).

Jäsenyhteisöt

Suomen lähetysneuvosto ry:n jäsenet: 

Avainmedia Lähetysjärjestö ry / Keymedia

Evankelinen Lähetysyhdistys ELY ry 

Fida International ry / Fida International in English

Finlands svenska baptistsamfund  / Finland Swedish Baptist Union

Finlands svenska metodistkyrka / The United Methodist Church - Finland Swedish Provisional Annual Conference

Finlands svenska Pingstmission r.f. / Swedish-speaking Pentecostal Churches of Finland

GNN Finland ry (Good News Networking)

Israelin Ystävät ry / Israels Vänner Rf / The Friends of Israel Association in Finland 

Kansan Raamattuseuran säätiö (KRS) Logos Ministries in Finland

Kristillinen mediatalo IRR-TVMediemission IRR-TV / Great Commission Media Ministries GCMM

Lähetysyhdistys Kylväjä rySåningsmangen The Finnish Lutheran Overseas Mission (FLOM)

Lähetysyhdistys Rauhan sana ry

Marttyyrien Ääni ry / The Voice of the Martyrs

Medialähetys Sanansaattajat (SANSA)/ Mediamission Budbärarna rf /Media Mission the Messengers

Missionskyrkan i Finland / The Free Evangelical Church of Finland (Swedish-speaking)

Open Doors Finland

Operaatio Mobilisaatio ry (OM) / Operation Mobilisation Finland

Patmos Lähetyssäätiö / Patmos Foundation for World Missions

Suomen Baptistikirkko (SBK)/ Finska Baptistkyrkan / The Finnish Baptist Union

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) / Finlands Evangelisk-Lutherska Folkmission / Finnish Lutheran Mission (FLM)

Kirkon lähetystyön keskus - Suomen ev.lut. kirkko  /Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland / The Evangelican Lutheran Church of Finland

Suomen Lepralähetys ry/ Lepramissionen / The Leprosy Mission Finland 

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) / Finska Lutherska Evangeliföreningen/ The Lutheran Evangelical Association of Finland (LEAF)

Suomen Lähetyslentäjät ry / MAF Finland rf / Mission Aviation Fellowship Finland  (MAF)

Suomen Lähetysseura (SLS) / Finska Missionsällskapet rf (FMS) / The Finnish Evangelical Lutheran Mission (FELM)

Suomen Metodistikirkko/ Finlands finska metodistkyrka / UMC - Finland Finnish Methodist Church

Suomen Pipliaseura (SPS) / Finska Bibelsällskapet / Suoma Biibbelsearvi rs/ Finnish Bible Society

Suomen Vapaakirkko (SVK) / Frikyrkan i Finland/ The Evangelical Free Church of Finland

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF) / Swedish Lutheran Evangelical Association in Finland (SLEF)

Wycliffe Raamatunkääntäjät ry (WRK) / Wycliffe Bible Translators -Finland

YWAM Finland ry

Päivitetty / uppdaterad / updated 12.2.2024


Suomen lähetysneuvoston hallituksen jäsenet 2023

Evankelinen Lähetysyhdistys ELY ry
Antero Rasilainen

Fida International /  Fida International in English
Jyrki Palmi

GNN Finland ry (Good News Networking)
Arto Sädeaho

Israelin Ystävät ry / Israels Vänner Rf / The Friends of Israel Association in Finland 
Ilkka Vakkuri

Kansan Raamattuseuran Säätiö (KRS) / Logos Ministries of Finland
Pirjo Honkanen

Kirkon lähetystyön keskus - Suomen ev.lut. kirkko  /Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland / The Evangelican Lutheran Church of Finland
Minna Hietamäki

Kristillinen mediatalo IRR-TVMediemission IRR-TV / Great Commission Media Ministries GCMM
Ari Talja

Lähetysyhdistys Kylväjä rySåningsmangen The Finnish Lutheran Overseas Mission (FLOM)
Hanna  Lindberg, hanna.lindberg[at]kylvaja.fi

Medialähetys Sanansaattajat (SANSA)/ Mediamission Budbärarna rf /Media Mission the Messengers
Marko Pihlajamaa

Open Doors Finland
Miika Auvinen

Operaatio Mobilisaatio ry (OM) / Operation Mobilisation Finland
Hannu Kaakinen

Patmos Lähetyssäätiö / Patmos Foundation for World Missions
Timo Keskitalo, timo.keskitalo[at]patmos.fi 

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) / Finlands Evangelisk-Lutherska Folkmission / Finnish Lutheran Mission (FLM)
Teijo Peltola

Suomen Lepralähetys ry / Lepramissionen / The Leprosy Mission Finland
Ritva Pohti

Lähetysyhdistys Rauhan sana ry
Jukka Paananen

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) / Finska Lutherska Evangeliföreningen/ The Lutheran Evangelical Association of Finland (LEAF)
Ari Lukkarinen

Suomen Lähetysseura (SLS) / Finska Missionsällskapet rf (FMS) / The Finnish Evangelical Lutheran Mission (FELM)
Hanna Kalanne

Suomen Metodistikirkko/ Finlands finska metodistkyrka / UMC - Finland Finnish Methodist Church
Marja-Leena Liljeroos

Suomen Pipliaseura (SPS) / Finska Bibelsällskapet / Suoma Biibbelsearvi rs / Finnish Bible Society
Petri Merenlahti

Suomen Vapaakirkko (SVK) / Frikyrkan i Finland/ The Evangelical Free Church of Finland
Nanna Rautiainen

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF) / Swedish Lutheran Evangelical Association in Finland (SLEF)
Brita Jern

Wycliffe Raamatunkääntäjät ry (WRK) / Wycliffe Bible Translators –Finland
Timo Elo, timo.elo[at] wycliffe.fi  (puheenjohtaja)

YWAM Finland
Henri Hermunen

Päivitetty / uppdaterad / updated 18.7.2023