2020

Tilastot 2020: Lähettimäärä putosi ensimmäisenä koronavuonna, etälähetystyö kasvussa

Suomen lähetysneuvoston (SLN) julkaiseman tilaston mukaan suomalaisissa lähetysjärjestöissä työskenteli vuonna 2020 yhteensä 560 lähetystyöntekijää. Mukaan on laskettu kentällä olleet ja sinne paluuta valmistelevat lähetit sekä edellisvuosista poiketen myös lyhytaikaiset 6–12 kuukauden ulkomaanjaksolla olleet ja Suomessa lähetystyötä tekevät lähetit. Vuoden 2019 vastaava luku oli 612 lähettiä ja vuoden 2018 luku 585 lähettiä.

– Vuoden 2019 lähettimäärä antoi luvan arvailla, olisiko lähetystyöntekijöiden määrän lasku pysähtynyt. Nyt vuoden 2020 tilasto puhuu karua kieltä: lähettimäärät ovat edelleen laskussa. Toki olot ovat poikkeukselliset koronapandemian tähden, emmekä taaskaan voi tehdä pitkälle meneviä päätelmiä yhden vuoden perusteella, toteaa SLN:n puheenjohtaja Timo Keskitalo.


Suomesta käsin tehtävä lähetystyö kasvussa

”Perinteiseen tapaan” ulkomailla vakituisesti työskenteleviä lähettejä oli 459, kun vuonna 2019 heitä oli 532. Hallinnossa tai teknisissä tehtävissä suomalaisista läheteistä työskenteli 15 %. Naisia läheteistä oli 59 % ja miehiä 41 %. Eniten lähettejä työskenteli Aasiassa (180) ja toiseksi eniten Euroopassa (143). Myös Afrikassa työskenteli merkittävä määrä lähettejä (95). Muissa maanosissa lähettien määrä oli hyvin pieni.

Suomesta käsin ulkomaille suuntautuvaa lähetystyötä tekevien lähettien määrä jatkoi kasvamistaan, ja vuonna 2020 heitä oli 77. Suomessa ulkomaalaisten parissa lähetystyötä teki 9 henkilöä. Lyhytaikaisella (6-12 kk) ulkomaanjaksolla oli 15 lähettiä. Poikkeusolot näkyivät selvimmin alle 6 kuukauden työjaksojen ja lähetysmatkojen määrässä (47 henkilöä, vrt. 197 henkilöä vuonna 2019).


Järjestöjen välillä eroja 10 vuoden trendissä

Kun verrataan vuosien 2010 ja 2020 välistä trendiä järjestöittäin, voidaan havaita merkittäviä eroja. Lähettimäärät ovat supistuneet keskimäärin 30 %. Keskiarvoa suurempaa pudotusta (-40 %) ovat kokeneet Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Suomen Vapaakirkko ja Suomen Lähetysseura. Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä, Operaatio Mobilisaatio (OM), Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) ja Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF) ovat säilyttäneet lähettimääränsä lähes ennallaan, YWAM Finland (Youth with a Mission) jopa saavuttanut kasvua. 30 % pudotuksen kokenut helluntaiseurakuntien Fida International on vahvistanut asemansa lähettimäärältään suurimpana lähetysjärjestönä.

Timo Keskitalon mukaan Suomen lähetysneuvostossa on käyty keskustelua lähetystyön ja lähetystyöntekijän määritelmästä, eikä asia ole yksiselitteinen.

- Keskusteluissa on todettu, että lähetystyöntekijöiden määrän tilastoinnin ei tulisi olla ainoa tapa mitata lähetystyötä. Tärkeämpi mutta huomattavasti vaikeampi olisi mitata lähetystyön vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta saavutetaan todennäköisesti paremmin palkkaamalla paikallisia osaajia työalueilla kuin lähettämällä suomalaisia lähettejä. Toisaalta työntekijöiden lähettäminen säilyy olennaisena, joskin supistuvana osana lähetystyötä, Keskitalo toteaa.


Lisätiedot:
Timo Keskitalo, SLN:n puheenjohtaja
info@lahetysneuvosto.fi /  timo.keskitalo@patmos.fi
0400 647 429


Lähetystyöntekijätilastot 2020


Taloustilasto 2020: Lähetysjärjestöjen talous supistui, julkinen rahoitus kasvoi

Suomen lähetysneuvosto (SLN) on julkaissut tilaston suomalaisen lähetystyön taloustilanteesta vuodelta 2020. Tilasto kattaa valtaosan suomalaisista lähetys- ja kehitysyhteistyötä tekevistä järjestöistä ja kirkoista.

SLN:n jäsenyhteisöjen lähetystyön ja kansainvälisen diakonian tulot olivat vuonna 2020 yhteensä 76,0 miljoonaa euroa. Laskua edellisvuoteen 2019 verrattuna oli 4 %. Tuloista puolet muodostaa vapaaehtoinen kannatus, joka laski 9 % edellisvuodesta. Julkinen rahoitus puolestaan nousi jopa 20 % muodostaen nyt neljäsosan järjestöjen yhteenlasketuista tuloista. Viimeisen neljänneksen muodostavat seurakuntien talousarviomäärärahat, jotka säilyivät lähes ennallaan. Muutamien järjestöjen talous jopa kasvoi vuoden aikana.

Tulorakenteessa on järjestöjen välillä huomattavia eroja. Julkisen rahoituksen kasvu koski lähinnä taloudeltaan suurimpia järjestöjä, Suomen Lähetysseuraa ja Fida Internationalia, joiden tuloista julkinen rahoitus muodostaa merkittävän osan. Useat pienet järjestöt sen sijaan ovat täysin vapaaehtoisten lahjoitusten varassa.

Kulujen puolella supistus oli 6 % (v. 2020 71,9 milj., v. 2019 76,7 milj.). Suurin kuluerä olivat edelleen avustukset ja hankkeet kohdemaissa (28,5 milj.). Eniten laskivat lähetys- ja kehitysyhteistyöntekijöiden henkilöstökulut (-19 %), missä näkyy lähetystyöntekijöiden määrän huomattava supistuminen.

Viiden vuoden jaksolla 2015–2020 lähetystyön ja kansainvälisen diakonian tulot ovat pudonneet 14 %. Tämä johtuu valtaosin vapaaehtoisen kannatuksen laskemisesta. Kehitysyhteistyön j​ulkista rahoitusta leikattiin rajusti vuonna 2016, mutta sen määrä ​on viime vuosina jälleen kasvan​u​t. Seurakuntien määrärahat ovat laskeneet 8 %. Kymmenen vuoden jaksolla tarkasteltuna muutos on vähäisempää.

Tilasto perustuu järjestöjen Suomen lähetysneuvostolle antamiin tietoihin. Vuonna 2020 Suomen lähetysneuvostoon kuului 31 lähetystyötä tekevää järjestöä, kirkkoa ja kristillistä yhteisöä.