Lähettitilastot 2021: Lähetystyön suunnan ja painopisteiden muutokset nähtävissä

Suomen lähetysneuvosto (SLN) on julkaissut vuosittaisen tilaston suomalaisista lähetystyöntekijöistä. Suomalaisen lähetystyön painopiste on koko 2000-luvun ajan siirtynyt suomalaisten työntekijöiden lähettämisestä yhä enemmän paikallisten työntekijöiden tukemiseen.

 – Lähetystyön vaikuttavuutta mitataan lähetysjärjestöissä eri tavoin. Kullakin lähetysjärjestöllä on vähän erilaiset tavoitteet ja painopisteet. Siksi täysin yhteismitallista mittaria on hyvin vaikea asettaa, toteaa SLN:n puheenjohtaja Timo Keskitalo.

 – Suomen lähetysneuvosto on pitkään tilastoinut lähetystyöntekijöiden määrää. Se on yksi varsin selkeä mittari, vaikkei tietenkään kerro koko kuvaa. On sanottu, että lähetystyö on mittari, joka kertoo kirkon hengellisestä terveydestä. Siksi lähetystyön volyymin ja vaikuttavuuden seuraaminen on kiinnostavaa ja tärkeää. Suomalainen lähetystyö on edelleen vahvaa ja vaikuttavaa.

Painopiste Aasiassa ja Euroopassa, Suomi kasvava lähetyskenttä

SLN:n 32 jäsenjärjestössä työskenteli vuonna 2021 yhteensä 522 lähetystyöntekijää. Mukaan on laskettu kentällä olleet ja sinne paluuta valmistelevat lähetit, lyhytaikaiset 6–12 kuukauden ulkomaanjaksolla olleet sekä Suomessa tai Suomesta käsin lähetystyötä tekevät lähetit. Vuoden 2020 vastaava luku oli 560 lähettiä ja vuoden 2019 luku 612 lähettiä.

Vakituisesti ulkomailla työskenteleviä lähettejä vuonna 2021 oli 414, kun vuonna 2020 heitä oli 459. Näistä reilu puolet työskenteli seurakunta- tai evankelioimistyössä ja loput muissa tehtävissä, kuten opetustehtävissä, teknisen alan tai terveydenhuollon tehtävissä.

Vakituisten ulkomaanlähettien määrä putosi edellisvuodesta noin 10 %. Kirkkokunnittain vertailtuna luterilaisten järjestöjen lähettimäärä putosi 4 %, vapaiden suuntien lähettimäärä peräti 16 % ja tunnustusten välisten järjestöjen lähettimäärä 7,5 %. Eniten lähettejä oli helluntaiseurakuntien Fidalla (152). Luterilaisen kirkon sisällä Suomen Lähetysseuralla oli 55 lähettiä, ns. viidennen herätysliikkeen järjestöillä eli Kylväjällä ja Kansanlähetyksellä yhteensä 90 lähettiä ja evankelisilla lähetysjärjestöillä eli Sleyllä, SLEF:lla ja ELY:llä yhteensä 32 lähettiä.

Valtaosa läheteistä työskenteli Aasiassa (149) ja Euroopassa (134). Afrikassa työskenteli 86 lähettiä. Lähes puolet läheteistä työskenteli ns. 10/40-ikkunan maissa eli 10. ja 40. leveyspiirin välille jäävissä maissa (lähinnä Aasiassa ja Afrikassa), joissa kristittyjen määrä on vähäinen.

Suomesta käsin ulkomaille suuntautuvaa lähetystyötä tekevien määrä (85) nousi jonkin verran edellisvuodesta (77). Suomeen ulkomaalaisten pariin lähetettyjen lähetystyöntekijöiden määrä (22) jopa kaksinkertaistui edeltäviin vuosiin verrattuna.

Muutamien SLN:n jäsenjärjestöjen, kuten medialähetysjärjestöjen IRR-TV:n ja Avainmedian, työ keskittyi joko kokonaan tai lähes kokonaan paikallisten tukemiseen suomalaisten lähettämisen sijasta.

Suomalaisten ja Suomessa toimivien lähetysjärjestöjen raportoimia esimerkkejä työnsä vaikuttavuudesta vuonna 2021:

  • Fidan työn kautta perustettiin 131 seurakuntaa ympäri maailmaa.
  • Suomen Lähetysseuran hankkeissa teki työtä yhteensä 1224 paikallista ihmistä ympäri maailmaa.
  • Sley jatkoi Keniassa orpolapsityötä, jonka kautta tarjottiin n. 270 lapselle mahdollisuus koulunkäyntiin ja terveydenhuoltoon.
  • Patmos koulutti Suomessa 80 Al Massira -ryhmänjohtajaa. Koulutettujen ryhmänjohtajien määrä on näin Suomessa jo yli 500. Ryhmissä on saatu johdattaa suuri määrä ihmisiä kristillisen uskon piiriin.
  • Open Doors Internationalin 70 kohdemaassa jaettiin 1,3 miljoonaa Raamattua ja kristillistä kirjaa ja 3,4 miljoonaa ihmistä sai opetusta, tukea ja neuvontaa.

Lisätiedot:

Timo Keskitalo, SLN:n puheenjohtaja
info(at)lahetysneuvosto.fi /  timo.keskitalo(at)patmos.fi
0400 647 429