2019

Lähetystyöntekijätilastot 2019: 
Lähettimäärien hiipuminen pysähtyi

Suomen lähetysneuvoston (SLN) vuosittaisen lähettitilaston mukaan neuvoston jäsenjärjestöillä oli vuonna 2019 yhteensä 532 lähetystyöntekijää. Lukuun sisältyvät lähetyskentillä vähintään vuoden työjaksolla olleet sekä tilapäisellä kotimaanjaksolla olleet työntekijät.

Suomalaisten lähetystyöntekijöiden määrä nousi hiukan vuodesta 2018, jolloin lähettejä oli yhteensä 512. Kymmenen vuoden trendi on kuitenkin ollut lähettien määrän hidas hiipuminen: lähettimäärästä on kadonnut 30 % kymmenessä vuodessa. Tämä linja on samankaltainen luterilaisissa, helluntailaisissa ja vapaakirkollisissa lähettimäärissä. Trendi koskee myös tunnustustenvälisiä lähetysjärjestöjä, joskin niissä laskua oli aavistuksen vähemmän.

Yksittäisistä lähetysjärjestöistä vain Lähetysyhdistys Kylväjä ja Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF) ovat kasvattaneet kymmenen vuoden linjassa lähettimääräänsä. Suurin lähettimäärän lasku on ollut Suomen Lähetysseuralla, joskin se on viimeisten parin vuoden aikana kyennyt lisäämään lähettimääräänsä.

Työaloittain tarkasteltuna on viimeisten 15 vuoden aikana eniten laskenut terveys- ja sosiaalialan tehtävissä toimivien määrä. Valtaosa läheteistä on edelleen "perinteisessä" seurakuntatyössä; viime vuonna 45 % kaikista läheteistä.

​​Painopiste Aasian maissa

Strategisesti tärkeällä 10/40-ikkunan alueella oli lähetystyöntekijöitä 13 lähetysjärjestöllä yhteensä 239. Tämän alueen maat ovat pääosin muslimienemmistöisiä maita, joissa kristittyjä on hyvin vähän. Seurakuntatyötä tekeviä lähettejä näillä alueilla eniten oli helluntaiseurakuntien Fida Internationalilla, Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksellä, Suomen Lähetysseuralla ja Kylväjällä.

Suomalaisista lähetystyöntekijöistä työskenteli Aasiassa 41 %, Afrikassa 21 %, Oseaniassa 2 %, Latinalaisessa Amerikassa 4 %, Pohjois-Amerikassa 2 % ja Euroopassa 29 %. Kaikkiaan suomalaisia lähettejä työskenteli yli kuudessakymmenessä maassa vuonna 2019.

​​Lähetystyötä myös Suomessa

Tilastossa ovat erikseen lyhytaikaiset, alle vuoden mittaisessa työsuhteessa olleet lähetit, Suomesta käsin ulkomaille suuntautuvaa lähetystyötä tekevät sekä Suomeen maahanmuuttajien pariin lähetetyt lähetit. Viimeksi mainittuja oli Suomessa viime vuonna 13. Lukumäärä nousi äkisti viisi vuotta sitten tapahtuneen turvapaikanhakijoiden aallon myötä, joka myös lisäsi Euroopassa tehtävää lähetystyötä.

​​Lisätiedot:
Timo Keskitalo
Suomen lähetysneuvoston puheenjohtaja
info@lahetysneuvosto.fi /  timo.keskitalo@patmos.fi
0400 647 429​​

Taloustilastot 2019