2017

Lähetystyöntekijätilastot 2017: lähetystyö muuttaa muotoaan

Lähetystyöntekijöiden määrä jatkoi nopeaa laskuaan vuonna 2017, kertoo Suomen lähetysneuvoston (SLN) julkaisema lähetystyöntekijätilasto. Vuosittainen koottava tilasto mittaa Suomesta lähetettyjen lähetystyöntekijöiden lukumäärää, maantieteellistä jakautumista, työaloja ja työjaksojen pituutta.

Vuonna 2017 Suomesta lähetettiin maailmalle yhteensä 534 vähintään vuoden työjaksoon sitoutunutta lähetystyöntekijää.

Vuosien 2010-2017 aikana lähetystyöntekijöiden määrä on laskenut noin kolmanneksella. Ilmiö koskee suurimpia lähetysjärjestöjä. Helluntaiseurakuntien Fida Internationalin lähetystyöntekijöiden määrä on laskenut noin kolmanneksella, kun taas Suomen ev.lut. kirkon suurimman lähetysjärjestön Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijöiden määrä on lähes puolittunut kahdeksan vuoden tarkastelujakson aikana.

Keskisuurten lähetysjärjestöjen kuten Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen, Lähetysyhdistys Kylväjän, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Suomen Vapaakirkon lähettien määrä on pysynyt tasaisena. 

Suomen lähetysneuvosto ry:n puheenjohtajan Timo Keskitalon mukaan pitkäaikaisten lähetystyöntekijöiden määrän vähentyminen kertoo lähetystyön muodon muutoksesta.

”Lähetysjärjestöt käyttävät entistä tietoisemmin rahavaroja yhteistyökirkkojen toiminnan rahoittamiseen ilman suomalaista lähetystyöntekijää”, hän sanoo.

Siinä missä pitkäaikaisten lähetystyöntekijöiden määrä on laskussa, lyhytaikainen alle kuuden kuukauden mittainen lähetystyön muoto jatkaa vahvistumistaan. Nuorten lähetystyön järjestöinä tunnetut Operaatio Mobilisaatio on YWAM Finland ovat vahvoja lyhytaikaisessa lähetystyössä. Molemmilla järjestöillä oli 80 alle kuuden kuukauden työjaksoon sitoutunutta lähetystyöntekijää. Nämä luvut eivät sisälly kokonaistilastoon.

”Voimme otaksua, että uusia lähetystyöntekijöitä on edelleen kasvamassa ja tulossa mukaan pitkäaikaiseen työhön eri järjestöjen kautta. Monissa järjestöissä on nyt vahvistettu työtä Euroopassa”, Keskitalo havainnoi.

Lähetystyöntekijöiden määrällä mitattuna lähetystyö jatkuu vahvimmillaan Aasiassa, jossa suurin suomalainen lähetysjärjestö on Fida. Afrikassa suurin suomalainen lähetysjärjestö on Suomen Lähetysseura. Euroopassa Fida on ylivoimaisesti suurin järjestö. Muissa maanosissa kaikkien järjestöjen työ oli hyvin vähäistä.

Lähetystyöntekijöiden määrä itsessään ei kerro lähetysjärjestöjen volyymista. Tilastossa ei esimerkiksi näy medialähetystyön toiminta koko laajuudessaan, jota medialähetysjärjestöt mittaavat palautekontakteilla, huomauttaa Keskitalo. 

”Tämän tilaston ulkopuolelle jää se laaja lähetystyö, jota tekevät tavalliset seurakuntalaiset tavoittaessaan toisen kielen, uskonnon ja kulttuurin ihmisiä Suomessa.”

Vuonna 1919 perustetun Suomen lähetysneuvosto ry:n tarkoituksena on edistää lähetystyötä tekevien yhteisöjen keskinäistä yhteyttä ja lähetysasiaa Suomessa. Siihen kuuluu 30 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä


Lisätiedot:
Timo Keskitalo
Suomen lähetysneuvoston puheenjohtaja
info@lahetysneuvosto.fi
timo.keskitalo@patmos.fi
050-3688077