Vuonna 1919 perustetun Suomen lähetysneuvosto ry:n (SLN) tarkoituksena on edistää lähetystyötä tekevien yhteisöjen keskinäistä yhteyttä ja lähetysasiaa Suomessa. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi neuvosto

  • hoitaa yhteyksiä jäsentensä kesken
  • järjestää ajankohtaispäiviä ja seminaareja
  • osallistuu Euroopan lähetysneuvostojen ja -allianssien yhteistyöhön
  • hoitaa tarvittaessa jäsenjärjestöjensä yhteisiä asioita viranomaisten kanssa, sekä
  • kokoaa ja julkaisee Suomen lähetystyötä koskevia tilastoja ja muuta sitä valaisevaa aineistoa.

Lähetysneuvosto rekisteröitiin 23.4.2001. Neuvoston jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kristillinen oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka uskonkäsitys perustuu Pyhään Raamattuun ja kirkon vanhoihin uskontunnustuksiin ja jolla on ohjelmassaan lähetystyö niiden keskuudessa, jotka eivät ole kristittyjä.

Vuonna 2018 neuvostoon kuuluu 30 jäsenjärjestöä. lähes kaikki suomalaiset luterilaiset, vapaakristilliset ja tunnustustenväliset lähetysjärjestöt ja lähetystyötä tekevät kirkot.  Uusin jäsen Evankelinen Lähetysyhdistys ELY ry liittyi neuvostoon keväällä 2018.  

Vuoden 2016 lopussa Lähetysneuvoston jäsenyhteisöjen lähettämiä lähetystyöntekijöitä oli yhteensä 580  (tilastot)

Lähetysneuvosto valmistaa vuosittain materiaalin lokakuun toisena viikonloppuna vietettävää kristittyjen yhteistä lähetyspyhää varten. Valmistavaan työryhmään kuuluu edustajia myös Suomen ekumeenisesta neuvostosta ja Suomen vapaakristillisestä neuvostosta.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Timo Keskitalo (Patmos), ja varapuheenjohtajana Timo Reuhkala (Medialähetys Sanansaattajat). 

Tutustu suomalaisen lähetystyön historiaan

Tutustu suomalaisiin lähetysjärjestöihin