Vuonna 1919 perustetun Suomen lähetysneuvosto ry:n (SLN) tarkoituksena on edistää lähetystyötä tekevien yhteisöjen keskinäistä yhteyttä ja lähetysasiaa Suomessa. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi neuvosto

  • hoitaa yhteyksiä jäsentensä kesken
  • järjestää ajankohtaispäiviä ja seminaareja
  • osallistuu Euroopan lähetysneuvostojen ja -allianssien yhteistyöhön
  • hoitaa tarvittaessa jäsenjärjestöjensä yhteisiä asioita viranomaisten kanssa, sekä
  • kokoaa ja julkaisee Suomen lähetystyötä koskevia tilastoja ja muuta sitä valaisevaa aineistoa.

Lähetysneuvosto rekisteröitiin 23.4.2001. Neuvoston jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kristillinen oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka uskonkäsitys perustuu Pyhään Raamattuun ja kirkon vanhoihin uskontunnustuksiin ja jolla on ohjelmassaan lähetystyö niiden keskuudessa, jotka eivät ole kristittyjä.

Vuonna 2018 neuvostoon kuuluu 30 jäsenjärjestöä. lähes kaikki suomalaiset luterilaiset, vapaakristilliset ja tunnustustenväliset lähetysjärjestöt ja lähetystyötä tekevät kirkot.  Uusin jäsen Evankelinen Lähetysyhdistys ELY ry liittyi neuvostoon keväällä 2018.  

Vuoden 2016 lopussa Lähetysneuvoston jäsenyhteisöjen lähettämiä lähetystyöntekijöitä oli yhteensä 580  (tilastot)

Lähetysneuvosto valmistaa vuosittain materiaalin lokakuun toisena viikonloppuna vietettävää kristittyjen yhteistä lähetyspyhää varten. Valmistavaan työryhmään kuuluu edustajia myös Suomen ekumeenisesta neuvostosta ja Suomen vapaakristillisestä neuvostosta.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Timo Keskitalo (Patmos), ja varapuheenjohtajana Timo Reuhkala (Medialähetys Sanansaattajat). 

Tutustu suomalaisen lähetystyön historiaan

Tutustu suomalaisiin lähetysjärjestöihin

 

 

"Moving in the Spirit: Called to Transforming Discipleship" - Mervi Viuhkon matkamerkintöjä KMN:n maailmanlähetyksen konferenssista (8.-13.3.2018)

"Parhaasta tarinasta kilpailun aika on ohi" - Mervi Viuhko arvioi Arushan kokouksen antia

18.3.2018
Kokouksen virallinen julkilausuma on nyt luettavissa suomeksi.

Tansanialaisen jumalanpalveluselämän kirjoa

12.3.2018
Sunnuntaina konferenssin osanottajat jalkautuivat lähialueen kirkkojen jumalanpalveluksiin

Vahvoja todistuksia ja rohkeita todistajia

11.3.2018
Lauantaipäivänä Arushassa paneuduttiin raamattutyöskentelyyn ja uskontokuntien välisiin suhteisiin

Seurakuntalainen.fi: Suomen lähetysneuvoston delegaatti Arushan maailmanlähetyskonferenssista - "Evankeliumin valo kutsuu opetuslapseuteen"

11.3.2018
Kirkkojen maailmannevoston maailmanlähetyskonferenssin toinen päivä syventyi kutsun äärelle