Finska missionsrådet - Kristi utsända i världen

Finska Missionsrådet rf. grundades år 1919 som samarbetsorgan för de finländska missionssällskapen. Rådet registrerades den 23.4.2001. För närvarande omfattar det 32 lutherska, frikyrkliga och samkyrkliga medlemssamfund. Enligt FMR:s statistik fanns det 414 finländska missionärer utomlands i slutet av 2021.

I oktober 1998 arrangerade FMR tillsammans med Ekumeniska rådet och Frikyrkliga rådet en gemensam missionskonsultation med temat Missionens framtid. För första gången samlades lutheranerna, de ortodoxa och pingstvännerna för att diskutera den gemensamma missionsuppgiften. Den andra gemensamma missionskonsultationen arrangerades 2008 i Helsingfors.

Missionsrådet anordnar en gemensam missionshelg det andra veckoskiftet i oktober varje år och förbereder material för den.