Finska missionsrådet - Kristi utsända i världen

Finska Missionsrådet rf. grundades år 1919 som samarbetsorgan för de finländska missionssällskapen. Rådet registrerades den 23.4.2001. För närvarande omfattar det 30 lutherska, frikyrkliga och samkyrkliga medlemssamfund, samt med den ortodoxa kyrkan i Finland. Enligt FMR:s statistik fanns det 534 finländska missionärer utomlands i slutet av 2017.

I oktober 1998 arrangerade FMR tillsammans med Ekumeniska rådet och Frikyrkliga rådet en gemensam missionskonsultation med temat Missionens framtid. För första gången samlades lutheranerna, de ortodoxa och pingstvännerna för att diskutera den gemensamma missionsuppgiften. 

Den 3-6.8.2006 anordnades en stor missionskonferens för ungdomar i Ryttylä med temat "Elämäsi missio - Ditt livs mission". Den första missionskonferensen för de unga vuxna, "Trans4mission08", anordnades 24.-26.10.2008 i Helsingfors. Den andra gemensamma missionskonsultationen arrangerades 18.11.2008 i Helsingfors.

Missionsrådets 100-års fest ska firas i Kalevakyrkan (Liisanpuisto 1, Tammerfors) den 12.10.2019. Festen är en del av missionskonferensen ”Den gemensamma missionen”.

Missionsrådet anordnar en gemensam missionshelg det andra veckoskiftet i oktober varje år och förbereder material för den.


Finska Missionsrådet
Pb 124, 00161 Helsingfors
e-postadress info@lahetysneuvosto.fi


Medlemssamfunden med kontaktuppgifter

Länkar