2016

Suomalaisten lähetysjärjestöjen talous notkahti vuonna 2016

Suomen lähetysneuvosto (SLN) on julkaissut tilaston, joka lähes kaikki Suomen lähetystyötä tekevät järjestöt ja kirkot. 

Tilasto näyttää, että vuonna 2016 seurakuntien määrärahoissa ja julkisessa rahoituksessa tapahtui selkeä notkahdus verrattuna edeltävien vuosien tasaiseen taloudelliseen tilanteeseen. 

”Seurakuntien lähetystyöhön osoittamien budjettivarojen ja valtion kehitysyhteistyöhön suuntaaman rahoituksen pienenemiseen lienee vaikuttanut maailmantalouden hidastuminen. Lähetysjärjestöt ovat saaneet useiden vuosien ajan merkittävästi valtion kehitysyhteistyöhön kohdennettuja varoja, mutta vuonna 2016 valtionrahoitus kehitysyhteistyöhön pieneni merkittävästi leikkausten myötä”, arvioi Suomen lähetysneuvoston puheenjohtaja Timo Keskitalo muutosta. 

Julkisen talouden tiukentuminen näyttää koetelleen suurimpia järjestöjä, eli Suomen Lähetysseuraa ja Fida Internationalia. Suurimmalla osalla takana on taloudellisesti onnistunut vuosi ja osa järjestöistä on jopa vahvistunut taloudellisesti. 

Yksityisten lahjoittajien tuki lähetystyölle on säilynyt entisellään.

”Erityisen rohkaisevana voidaan pitää yksittäisten kansalaisten lahjoituksiin perustuvan lähetyskannatuksen jatkumista vahvana taloudellisesti vaikeampanakin aikana”, Keskitalo iloitsee.

Tilasto perustuu järjestöjen Suomen lähetysneuvostolle antamiin tietoihin.

Vuonna 1919 perustettuun Suomen lähetysneuvostoon kuului vuonna 2016 30 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä.  

Lisätiedot:
Timo Keskitalo
Suomen lähetysneuvoston puheenjohtaja
timo.keskitalo@patmos.fi
www.lahetysneuvosto.fiSuomesta lähetettyjen lähetystyöntekijöiden määrä laski tasaisesti vuonna 2016

Suomalaisia lähetystyöntekijöitä toimi lähetyskentillä vuonna 2016 kaikkiaan  597. Tämä luku pitää sisällään lyhytaikaiseen työhön sitoutuneet ja Suomeen lähetystyöhön lähetetyt lähetystyöntekijät. [1] Vastaava luku vuonna 2015 oli 708 ja vuonna 2014 luku oli 857. Suomalaisten järjestöjen lähettämien lähetystyöntekijöiden määrä on siis laskenut dramaattisesti usean vuoden ajan.

Tilasto kertoo siitä, että yhä useammin ihmisen sijasta lähetysjärjestö lähettää rahaa. Paikallisten työntekijöiden tukeminen on tehokkaampaa rahankäyttöä kuin suomalaisen työntekijän lähettäminen, mutta toisaalta lähettämisen vähentyminen on huolestuttavaa, sillä sitä seuraa väistämättä myös taloudellisen tuen hiipuminen. On myös huomattava, että kansainvälistymisen myötä suomalaisia lähtee lähetystyöhön yhä useammin ulkomaisten järjestöjen kautta, mistä tämä tilasto ei kerro. Lisäksi maailmalta tullaan yhä enemmän lähetystyöhön Suomeen.

Lähettitilasto ei anna lähetystyöstä kokokuvaa. Kaksi merkittävää lähetystyön kasvualuetta ovat mediatyö ja maahanmuuttajien parissa tehtävä lähetystyö. Avainmedia raportoi räjähdysmäisestä kiinnostuksen kasvusta ja valtavista yhteydenottojen määristä. IRR-TV, Sanansaattajat ja Patmos tekevät laajaa medialähetystyötä, eikä muidenkaan järjestöjen panostus mediaan ole vähäinen. Maahanmuuttajien parissa tehtävä työ tapahtuu suurelta osin seurakunnissa vapaaehtoisten tekemänä ja vain pieni osa tästä työstä tulee näkyviin lähettitilastoissa.

Ylivoimaisesti suurin lähetysjärjestö Suomessa on Fida International, jolla oli 156 lähettiä. Toiseksi suurin järjestö lähettimäärässä oli Operaatio Mobilisaatio 87 lähetillä (merkittävä osa näistä on tähän tilastoon laskettuja lyhytaikaisia ja Suomeen lähetystyöhön lähetettyjä lähettejä). Vanhimmalla lähetysjärjestöllä, Suomen Lähetysseura, oli 76 lähettiä. Niin sanotuilla viidennen herätysliikkeen järjestöillä, eli Kansanlähetyksellä, Kylväjällä ja Sanansaattajilla oli yhteensä 95 lähettiä.

Kristittyjen lähetystyö on kokonaisvaltaista toimintaa ihmisten hyväksi ja perustuu lähetyskäskyyn, jonka Jeesus Kristus antoi opetuslapsilleen (Matt. 28:18–20). Lähetystyössä ylitetään neljä rajaa; maantieteellinen, kielellinen, kulttuurinen ja uskonnollinen. Rajojen ylittäjä on perinteisesti ollut lähetystyöntekijä, mutta maahanmuuton lisääntyessä rajojen ylittäjä on usein myös lähetystyön vastaanottaja.

Suomen lähetysneuvostoon kuuluu 31 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä. SLN perustettiin vuonna 1919.

Lisätietoja:
Timo Keskitalo 
Suomen lähetysneuvoston puheenjohtaja

info@lahetysneuvosto.fi  /  timo.keskitalo@patmos.fi
050-3688077