Vahvoja todistuksia ja rohkeita todistajia

11.3.2018

Suomen lähetysneuvoston delegaatti Mervi Viuhko ja Suomen ev.lut. kirkon Jaakko Rusama. Kuva: Hanna Lindberg.

Lauantaipäivänä Arushassa paneuduttiin raamattutyöskentelyyn ja uskontokuntien välisiin suhteisiin

Arushan maailmanlähetyskonferenssissa syntyy suuria oivalluksia eri taustoista tulleiden kristittyjen aidossa vuoropuhelussa. Paikalla on tuhat rohkeaa todistajaa, jotka eivät väistä vaikeuksia ja vastoinkäymisiä, vaan julistavat koko elämällään Kristusta.

Lauantaipäivän raamattutyöskentelyssä Tansanian luterilaisen kirkon teologisen Makumiran teologisen tiedekunnan dekaani Angela Olotu: ”Kukaan ei ole niin köyhä, ettei olisi mitään annettavaa. Jokaisella on jaettavana suuria kokemuksia, mahdollisuus antaa ääni äänettömille ja jakaa rakkautta toisille. Tansaniassa sanomme: Sydämellä annetaan, eikä mitään anneta siitä, että olisi rikas.”

Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysteologi Jaakko Rusama Kirkon lähetystyön keskuksesta on mukana konferenssissa. Hän kuvaa: ”On merkittävää, että tuhannen osanottajan joukossa on kaikkien merkittävien kirkkojen ja erityisesti lähetysjärjestöjen johtohenkilöitä. Rohkaisevaa on se, että maailman valtakirkon, roomalais-katolisen kirkon, ja ortodoksisten kirkkojen missioasiantuntijat pohtivat yhdessä yhteistä todistustehtävää. Missio on ekumenian sydämessä.”

Rusama keskusteli maailmalla tunnetun ja erittäin arvostetun suomalaisen professori Veli-Matti Kärkkäisen kanssa evankelioimisesta ja tässä viisaiden miesten keskustelun antia. Kärkkäinen kertoi olleensa vuodesta 1994 alkaen Kirkkojen maailmanneuvoston lähetystä käsitelleessä teologisessa toimikunnassa ja oli valmistellut Ateenassa 2005 pidettyä maailmanlähetyskonferenssia. Sen jälkeen on tapahtunut paljon. On hienoa, että Kirkkojen maailmanneuvosto on kutsunut mukaan maailman suurimman kirkon eli roomalais-katolisen kirkon lisäksi helluntailaisia, uuskarismaattisia ja ekumeenisen liikkeen ulkopuolisia kirkkoja. Silti tällä hetkellä vallitsee syvä kuilu virallisen ekumeenisen liikkeen ja liikkeen ulkopuolisten kirkkojen välillä. Kärkkäinen myöntää, että evankelioimista tapahtuu paljon, mutta ekumeenisessa keskustelussa ja asenteissa evankelioimista kohtaan on ongelmia. Evankelioimista jopa pilkataan. Mitä Kirkkojen maailmanneuvosto tarjoaa tilalle? Puuttuu itsekriittistä asennetta. Eikö kirkolla ole jotain todellista sanomista siinä, mitä on Jeesuksen seuraaminen?


Uskontojen kohtaaminen on Kärkkäisen mukaan tällä hetkellä suuri haaste. Kääntymisestä on ikään kuin tehty ongelma, koska sitä ei ekumeenisessa keskustelussa sallita itselle eikä muille. Toisaalta voimakkaasti kasvavissa kirkoissa on tietämättömyyttä ja jotkut niistä jopa hyökkäävät muita uskontoja vastaan. Tulisi löytää oma identiteetti ja annettava sama identiteetin löytäminen muille: on kuunneltava, kohdattava ja annettava kristillinen todistus. Samanlainen oikeus on annettava muille. Kristinusko, islam ja alkuperäinen buddhalaisuus pyrkivät levittämään sanomaa, mutta sen tulee tapahtua vieraanvaraisuuden hengessä. Kirkkojen maailmanneuvosto tuntuu edelleen kritisoivan evankelioivia kirkkoja, mutta nyt tarvitaan aktiivista vuoropuhelua näiden tahojen välillä. Lisäksi kaikessa teologisessa koulutuksessa tulisi nykyistä paljon enemmän korostaa sitä, että elämme pluralistisessa maailmassa. Tämä on aivan välttämätöntä.

 
- Suomen lähetysneuvoston Arushan maailmanlähetyskonferenssin edustaja Mervi Viuhko

Lue lisää:

https://evl.fi/uutishuone/artikkelit/-/article/34902907/Maailmanlahetyskonferenssi+Tansaniassa-+Lahetystyon+merkityksesta+puhuminen+vain+kokoushuoneessa+ei+riita