Teologi Rosalee Velloso Ewell: Yhteys on lähetystyön edellytys

2.7.2019

Kristittyjen yhteys ei ole mikään uusi muoti-ilmiö. Jo Paavali tähdensi kirjeissään asian tärkeyttä, sillä yhteys oli varhaisille kristityillekin ajoittain haastavaa, toteaa brasilialainen teologi Rosalee Velloso Ewell.

Rosalee Velloso Ewell on tulossa pääpuhujaksi Tampereella lokakuussa pidettävään kirkkokuntien väliseen Yhteinen missio -lähetyskonferenssiin. Tapahtuman järjestää suomalaisten lähetysjärjestöjen yhteistyöelin Suomen lähetysneuvosto, joka täyttää tänä vuonna 100 vuotta.

Ewell työskentelee Englannissa Redcliffe College -lähetyskoulun rehtorina sekä seurakuntasuhteiden johtajana Yhtyneissä Raamattuseuroissa (United Bible Societies). Lisäksi hän toimii Maailman Evankelisen Allianssin teologisen komission johtajana.


Työssään Ewell matkustaa paljon ympäri maailmaa rakentaen siltoja eri kristillisten toimijoiden välillä. Myös Yhteinen missio -konferenssissa hän puhuu lähetystyön ja ekumenian suhteesta. Ewell näkee kristittyjen yhteyden välttämättömänä lähetystehtävän onnistumisen kannalta.

- Kirkkojen yhteyden tarkoituksena on lähetyksen ja todistuksen eheys. Yhteys yhteyden takia on merkityksetöntä. Raamatun mukaan kyse on todistuksestamme ja tehtävästämme. Paavali kehotti kirjeissään kristittyjä tulemaan toimeen keskenään, koska he elivät maallisen ja pakanallisen kulttuurin keskellä. Jos nämä ihmiset näkisivät heidän riitelevän keskenään, se vahingoittaisi todistusta Kristuksesta. Sama pätee nykypäivänä.


Toinen aihe, jota Ewell käsittelee Suomen-vierailullaan, on seurakunnan odottamaton kasvu länsimaiden ulkopuolella. Hän haluaa heittää kysymyksen, miksi pidämme kasvua odottamattomana.

- Jos katsomme sata vuotta taaksepäin, mitä tuon ajan lähetystyöntekijöillä oli mielessä, ehkäpä he odottivat juuri tätä. Siksi (Lähetysneuvosto) todennäköisesti alun perin perustettiinkin. Tätä on mielenkiintoista pohtia, kun katsomme taaksepäin, mutta myös eteenpäin: miltä Jumalan kansa näyttää sadan vuoden päästä tästä hetkestä ja miten voimme paremmin olla uskollisia sillä matkalla, jolle Jumala on meidät kutsunut.


Suomen lähetysneuvosto perustettiin 1919 edistämään suomalaisten lähetystyötä tekevien järjestöjen yhteistyötä. Perustajajäseniä olivat Suomen Lähetysseura, Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys, Suomen vapaakirkko (silloinen Vapaa lähetys), Nuorten naisten kristillinen yhdistys ja Israelin ystävät. Nykyisin Suomen lähetysneuvostossa on 30 jäsenjärjestöä, jotka edustavat luterilaisia, ortodokseja ja vapaiden suuntien kristittyjä.


Yhteinen missio -lähetyskonferenssi pidetään Tampereen Teopoliksella 11.-13.10.2019. Lue lisää...