Taloustilasto 2020: Lähetysjärjestöjen talous supistui, julkinen rahoitus kasvoi

16.12.2021

Suomen lähetysneuvosto (SLN) on julkaissut tilaston suomalaisen lähetystyön taloustilanteesta vuodelta 2020. Tilasto kattaa valtaosan suomalaisista lähetys- ja kehitysyhteistyötä tekevistä järjestöistä ja kirkoista.

SLN:n jäsenyhteisöjen lähetystyön ja kansainvälisen diakonian tulot olivat vuonna 2020 yhteensä 76,0 miljoonaa euroa. Laskua edellisvuoteen 2019 verrattuna oli 4 %. Tuloista puolet muodostaa vapaaehtoinen kannatus, joka laski 9 % edellisvuodesta. Julkinen rahoitus puolestaan nousi jopa 20 % muodostaen nyt neljäsosan järjestöjen yhteenlasketuista tuloista. Viimeisen neljänneksen muodostavat seurakuntien talousarviomäärärahat, jotka säilyivät lähes ennallaan. Muutamien järjestöjen talous jopa kasvoi vuoden aikana.

Tulorakenteessa on järjestöjen välillä huomattavia eroja. Julkisen rahoituksen kasvu koski lähinnä taloudeltaan suurimpia järjestöjä, Suomen Lähetysseuraa ja Fida Internationalia, joiden tuloista julkinen rahoitus muodostaa merkittävän osan. Useat pienet järjestöt sen sijaan ovat täysin vapaaehtoisten lahjoitusten varassa.

Kulujen puolella supistus oli 6 % (v. 2020 71,9 milj., v. 2019 76,7 milj.). Suurin kuluerä olivat edelleen avustukset ja hankkeet kohdemaissa (28,5 milj.). Eniten laskivat lähetys- ja kehitysyhteistyöntekijöiden henkilöstökulut (-19 %), missä näkyy lähetystyöntekijöiden määrän huomattava supistuminen.

Viiden vuoden jaksolla 2015–2020 lähetystyön ja kansainvälisen diakonian tulot ovat pudonneet 14 %. Tämä johtuu valtaosin vapaaehtoisen kannatuksen laskemisesta. Julkista rahoitusta leikattiin rajusti vuonna 2016, mutta sen määrä ja osuus tuloista ovat viime vuosina jälleen kasvaneet. Seurakuntien määrärahat ovat laskeneet 8 %. Kymmenen vuoden jaksolla tarkasteltuna muutos on vähäisempää.

Tilasto perustuu järjestöjen Suomen lähetysneuvostolle antamiin tietoihin. Vuonna 2020 Suomen lähetysneuvostoon kuului 31 lähetystyötä tekevää järjestöä, kirkkoa ja kristillistä yhteisöä.