Rakastu Raamattuun -sivusto avattu

23.1.2024

Lähetysneuvosto on mukana yhdessä Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Suomen evankelisen allianssin kanssa järjestämässä Rakastu Raamattuun -kampanjaa, jonka keskiössä on RakastuRaamattuun.fi -nettisivusto

RakastuRaamattuun.fi on ekumeeninen materiaalipankki Raamatun lukemiseen ja Raamatun äärellä olemiseen. Sivuston tarkoituksena on innostaa ihmisiä aktiiviseen ja monipuoliseen Raamatun käyttöön niin yksilöllisesti kuin yhteisöllisestikin hengellisen rakennuksen edistämiseksi.

RakastuRaamattuun.fi on nettisivusto, jota kaikki tahot voivat mainostaa teemaan liittyen. Sivusto sisältää infoa ja linkkejä eri järjestöjen tuottamiin materiaaleihin.

RakastuRaamattuun.fi kunnioittaa Raamattua ja luottaa Raamatun sanaan. Se on sitoutunut Apostoliseen ja Nikean uskontunnustukseen sekä kunnioittaa erilaisia kirkkojärjestyksiä ja kirkkokuntien raamatunlukukäytäntöjä. Sivusto on laadittu ekumeenisten yhteistyöperiaatteiden hengessä.