"Parhaasta tarinasta kilpailun aika on ohi" - Mervi Viuhko arvioi Arushan kokouksen antia

18.3.2018

Kuva: Albin Hillert / WCC

Kokouksen virallinen julkilausuma on nyt luettavissa suomeksi.

Sain olla Arushan maailmanlähetyskonferenssissa Suomen lähetysneuvoston lähettämänä delegaattina.

Suomalaisen silmin katsottuna moni asia oli ikään kuin ylösalaisin. Ei vain sen vuoksi, että oltiin päiväntasaajan eteläpuolella, vaan monella tavoin globaali etelä elää tänä päivänä voimallisempaa kristillisyyttä. Koko maailmanlaaja Kristuksen kirkko elää haastettuna yhdessä. Ei ole aika kilpailla kenellä on paras tarina, vaan meidän on yhdessä julistettava Raamatun ilmoittamaa yhtä ainoa totuutta.

Konferenssissa näkyi vahvasti afrikkalaisuus niin puheenvuoroissa, osallistujissa kuin musiikissakin. Myös uusi sukupolvi (nuoret) oli hyvin edustettuna. Naisia osallistujista oli 45% ja vahvimmat naisenergiset kantaaottavat puheenvuorot tulivat afrikkalaisilta naisilta. Torstaipäivänä vietetty kansainvälinen naistenpäivä näkyi mm. naisalustajan vahvasti kantaaottavassa puheenvuorossa. Esille nostettiin naisten teologinen koulutustarve. Naisten esikokouksen osanottajat vetosivat, että kirkkojen tulisi vahvistaa naisjohtajuutta kirkoissa.

Ylösalaisin oli myös yksilön merkitys uskon ilmentämisessä. Yksilökeskeisen kulttuurin keskellä muuttava opetuslapseus muistuttaa meitä siitä, että olemme aina vuorovaikutuksessa toisiin. Kristityt ovat yhdessä vahvempia kuin yksin. Yhteisöllisyydessä on voima, josta meillä pohjoisen kirkoilla on paljon opittavaa etelän kirkoilta.

Teknologia tarjoaa nykyään tavoittavan välineen. Se kuitenkin tukee kristityn elämää vain silloin kun sitä käytetään hyvään. Informaatioteknologia mahdollistaa helpon ja tehokkaan pääsyn kristillisiin aiheisiin sekä tehokkaan väylän evankeliumin viemiseen toivottomiltakin tuntuviin paikkoihin. Oleellista on, että käytämme digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia rakentavalla tavalla emmekä hyökkää toisia kristittyjä ja heidän ajatuksiaan vastaan. Kristittyinä meidän vihollisemme on aivan jossain muualla kuin toisissa kristityissä.

On huomionarvoista, että tämä maailmanlähetyskonferenssi oli ainutlaatuinen mihinkään aikaisempaan verrattuna sen reaaliaikaisen viestimisen tehokkuuden suhteen. Koskaan aikaisemmin ei käytössä ole ollut tällaisia välineitä. Reaaliaikaisesti eri kirkkojen ja organisaatioiden johtajat viestivät omissa kanavissaan. Moni välitti esim. Facebookin LIVE-streemiä samanaikaisesti.  Kirkkojen maailmanneuvoston viestintätiimi välitti monimediallisia kanavia käyttäen koko ajan kuvia, tiedotteita, tilannetuulahduksia ja videoita.

Opetuslapsi on Jeesuksen seuraaja toteuttaessaan elämässään Jeesuksen esimerkkiä. Opetuslapseutta eri puolella maailmaa elävien kristittyjen parissa voivat uhata mm. maallistuminen ja epävakaat poliittiset olosuhteet. Jokaisella kristityllä on kerrottavana oma tarinansa, johon myös erilaiset uhkatekijät liittyvät. Kuitenkin juuri uskontodistusten kautta olemme yhdessä Jumalan lähettiläinä todistamassa Hänen avustaan omassa elämässämme ja Jeesuksen pelastusteosta koko ihmiskunnan puolesta. Arushan konferenssin yhtenä pääviestinä oli katsoa Jeesukseen ja hänen esimerkkiinsä. Jeesuksen aktiivinen vaihe kesti vain noin kolme vuotta. Sinä aikana Hän koulutti, valmisti ja varusti 12 oppilasta tehtävää varten. Kirkkohistoriasta saamme lukea millaiset tulokset tällä olivat. Meistä jokainen on kutsuttu itse elämään Jumalan tahtoa noudattaen rohkeasti, auttamaan toisia löytämään yhteys Jeesukseen ja kasvamaan Hänen tuntemisessaan eli elämään täyttä Jeesuksen seuraajan elämää.

Konferenssissa esiteltävä suomalainen kristillistä elämäntapaa tukeva Domini Life -applikaatio vahvistaa tuoreella ja luovalla tavalla opetuslapseutta. Domini Life herätti eri puolilta maailmaa tulleiden kirkkojen ja muiden tahojen edustajien parissa kiinnostusta. Sovelluksessa ja konferenssissa rukous yhdistää kristittyjä. Rukous on se käsi, joka liikuttaa Jumalan kättä. Rukoillaan koko maailmanlaajan Kristuksen perheväen yhteyden puolesta. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme!

 - Mervi Viuhko, Medialähetys Sanansaattajien verkostotoiminnan johtaja