Lähetystyöhön suunnatut rahat kääntyivät kasvuun vuonna 2013

24.6.2015

Vuonna 2013 Suomen lähetysneuvoston jäsenjärjestöt saivat tuottoa lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa varten yhteensä 86,7 milj. euroa (vuotta aiemmin 86,4 milj. euroa.)

Suomen lähetysneuvosto (SLN) on julkaissut tilaston, joka kattaa kaikki Suomen lähetystyötä tekevät järjestöt ja kirkot. Vuonna 2013 Suomen lähetysneuvoston jäsenjärjestöt saivat tuottoa lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa varten yhteensä 86,7 milj. euroa (vuotta aiemmin 86,4 milj. euroa.) Tulot muodostuivat seurakuntien antamista talousarviomäärärahoista, vapaaehtoisesta kannatuksesta (sisältäen testamentit), julkisesta rahoituksesta ja muista tuotoista. Lue lisää...