Tilasto 2018: Lähettimäärien hiipuminen on haaste yli kirkkokuntarajojen

10.7.2019

Suomen lähetysneuvoston (SLN) julkaiseman tuoreen lähetystyöntekijätilaston mukaan suomalaisilla lähetysjärjestöillä oli vuonna 2018 yhteensä 512 lähetystyöntekijää. Luku pitää sisällään lähetyskentillä vähintään vuoden työjaksolla olleet sekä tilapäisellä kotimaanjaksolla olleet työntekijät.

Suurin suomalainen lähetysjärjestö on helluntaiseurakuntien Fida International, jolla oli viime vuonna 187 lähettiä etupäässä Aasiassa ja Euroopassa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestöistä Suomen Lähetysseuralla oli 91 lähettiä, jotka keskittyivät Afrikkaan ja Aasiaan. Seuraavaksi eniten lähettejä oli Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksellä (49) ja Lähetysyhdistys Kylväjällä (45). Maanosittain tarkasteltuna suomalaisen lähetystyön painopiste on Aasiassa, missä työskenteli yli 40 % suomalaisista lähetystyöntekijöistä.

Laskua ja strategisia muutoksia

Suomalaisten lähettien määrä laski vajaat 5 % vuoteen 2017 verrattuna. Yhdeksän vuoden jänteellä (2010-2018) tarkasteltuna 25 % tai suuremman lähettimäärän laskun olivat kokeneet Avainmedia, Fida International, Patmos Lähetyssäätiö, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Lähetysseura, Suomen Vapaakirkko ja Wycliffe Raamatunkääntäjät.

Suomen lähetysneuvoston puheenjohtajan Timo Keskitalon mukaan lähettimäärien väheneminen kertoo lähetysaktiivisuuden hiipumisesta, mutta myös strategisista muutoksista.

- Kun lähetystyön vaikuttavuutta arvioidaan, eivät lähettien määrät ole välttämättä paras mittari. Paikallisten työntekijöiden valtuuttaminen tai Suomessa asuvien uusien kristittyjen kouluttaminen saattaa olla huomattavasti tehokkaampaa kuin perinteinen suomalaisen lähetin lähettäminen.

Lyhytaikainen lähetystyö lisääntyi

Kirkkokunnittain tarkasteltuna lähettejä oli luterilaisilla järjestöillä 242, helluntaiherätyksen järjestöillä 193, Vapaakirkon järjestöillä 23 ja tunnustusten välisillä järjestöillä 54. Kaikissa ryhmissä lähettien määrä on laskenut yhdeksän vuoden aikavälillä noin 20-30 prosenttia.

- Vaikka joillakin järjestöillä oli hienoista kasvuakin, on yleinen laskeva trendi kaikkia kirkkokuntia koskeva. Siksi myös haasteeseen vastaaminen tulee olla kaikkien lähetysjärjestöjen yhteinen haaste yli kirkkokuntarajojen, pohtii Keskitalo.

Kasvua oli nähtävissä parin edellisvuoden tapaan myös lyhytaikaisten, alle 6 kuukautta kohdemaassa työskennelleiden lähettien määrässä. Lyhytaikaisia lähettejä lähetettiin viime vuonna Suomesta yhteensä jo yli 200. Tämä luku ei sisälly kokonaistilastoon.

Suomen lähetysneuvostoon kuuluu 30 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä. Tänä vuonna 100-vuotisjuhlaa viettävän neuvoston tarkoituksena on edistää lähetystyötä tekevien yhteisöjen keskinäistä yhteyttä ja lähetysasiaa Suomessa.


Lisätiedot:

Timo Keskitalo
Suomen lähetysneuvoston puheenjohtaja
info@lahetysneuvosto.fi /  timo.keskitalo@patmos.fi
0400 647 429