Työpajat

(työpajojen tarkemmat kuvaukset alapuolella)

Perjantai klo 15:30-17:00:

 1. Yhteinen missio – ekumenian merkitys lähetystyössä, Rosalee Velloso Ewell
 2. Lähetystyön vaikuttavuus, Hannu Sorsamo
 3. Uudet seurakunnat ja jumalanpalvelusyhteisöt, Kenno Leier ja Timo Pöyhönen
 4. Digitaalisen maailman mahdollisuudet, Mervi Viuhko
 5. Globaalit megatrendit lähetystyön haasteina, Kari Tassia
 6. Uskontojen kohtaaminen, Elina Hellqvist
 7. Kristitty todistajana - Ortodoksinen missiologia ja maahanmuuttajatyö, Teemu Toivonen
 8. Uuden sukupolven lähetysilmiö, Henri Hermunen ja Roni Zidbeck

Lauantai klo 10:30-12:00:

 1. Saavuttamattomat kansat, Arno Alajoki
 2. Monikulttuurisuus seurakuntatyössä, Usko Katto
 3. Uudet seurakunnat ja jumalanpalvelusyhteisöt, Kenno Leier ja Timo Pöyhönen
 4. Digitaalisen maailman mahdollisuudet, Mervi Viuhko
 5. XEE - evankeliointia ja opetuslapseuttamista käytännössä, Toni Linjama
 6. Seurakunta liikkeelle - Kairos-kurssi työkaluna, Timo Raassina
 7. Herätys muslimimaailmassa ja Al Massira -kurssi, Timo & Helena Keskitalo
 8. Lasten lähetyskasvatus, Nelli-Maaria Nieminen

Jalkautuminen la klo 15:00-17:30:

 • Rukouskävely ympäri Tamperetta
 • Ihmisten kohtaamista ja lähetysaiheisen kyselyn tekoa kaduilla XEE-koulutuksen periaatteita hyödyntäen
 • Osallistuminen Suomi tutuksi -aktiviteettipäivään ja tutustuminen Tampereen vapaaseurakunnan maahanmuuttajatyöhön
 • ym. vaihtoehtoja tulossa!


Lisätietoa työpajoista

Perjantain työpajat


2. Lähetystyön vaikuttavuus

Milloin lähetystyö on vaikuttavaa? Työpajassa osallistujat pääsevät tarkastelemaan vaikuttavuuden käsitettä sekä sen merkitystä ja sisältöä omassa työssään. Pohdimme työn ja tuotosten suhdetta vaikuttavuuteen, sen mittaamista ja siitä viestimistä sekä yhteistyön merkitystä vaikuttavuudelle.

Hannu Sorsamo on Wycliffe Raamatunkääntäjien toiminnanjohtaja, jolla on omaa lähetystyökokemusta Etu-Aasiasta ja Kamerunista. Hannu on toiminut pitkään myös lähetystyöntekijöiden kouluttajana.


3. Uudet seurakunnat ja jumalanpalvelusyhteisöt

Monien missiologien mielestä uusien seurakuntien tai jumalanpalvelusyhteisöjen perustaminen on tehokkain tapa tavoittaa uusia ihmisiä. Miten uudet seurakunnat ja yhteisöt istuvat suomalaiseen kulttuuriin? Miten uusi yhteisö syntyy ja miten siitä saadaan aidosti tavoittava? Miten jännite vanhan kirkkokunnan ja uuden yhteisön välillä voidaan ratkaista? Prosessia luotsaavat luterilaiselta puolelta pastori Timo Pöyhönen sekä vapaiden suuntien näkökulmasta pastori Kenno Leier.

5. Globaalit megatrendit lähetystyön haasteina

Maailma muuttuu nopeaan tahtiin, mutta pysymmekö mukana vai tuleeko meidän ylipäätään pysyä muutoksessa mukana.  Jos on näin, niin millä tavoin? Mitä hyötyä tai haittaa siitä olisi?

Megatrendien pohjalta ennustetaan tulevaisuutta ja monet yritykset analysoivat niitä ollakseen muutosten niskan päällä. Onko se myös meidän kristittyjen tapa, vai olisiko meillä muita keinoja ymmärtää ja toteuttaa Jumalan suunnitelmaa tässä maailmassa?

Kari Tassia on toiminut vaimonsa Maijan kanssa Youth With A Missionissa vuodesta 1984 lähtien mm. Englannissa siirtolaistyössä sekä YWAM Finlandin (Missionuoret ry) toiminnanjohtajana.  Yli kymmenen vuotta hän toimi Euroopan YWAMin lähetystyön (Frontier Missions) sekä Member Care -työn johtajana.  Tällä hetkellä Kari johtaa Youth With A Missionin pakolaistyötä yhdessä vaimonsa kanssa ja kuuluu Euroopan YWAMin vanhimmistoon sekä Refugee Highway Partnershipin Euroopan johtoryhmään.


6. Uskontojen kohtaaminen

Dialogi vai missio – vai molemmat? Toisten uskontojen ja niitä edustavien ihmisten kohtaaminen on arkipäivää jo monelle suomalaisellekin. Mikä yhdistää ja mikä erottaa mission ja dialogin? Vai voivatko molemmat olla luonteva osa kristityn elämää? Työpajassa pohditaan näitä kysymyksiä sekä keskustelun että harjoitusten avulla.

TT, pastori Elina Hellqvist toimii uskontojen kohtaamisen asiantuntijana Kirkon lähetystyön keskuksessa.


7. Kristitty todistajana - Ortodoksinen missiologia ja maahanmuuttajatyö

Työpajassa tutustutaan kristinuskon leviämiseen rukouselämän, mm. luostareiden ja pyhien ihmisten esimerkin, kautta. Keskiössä on ihmiskuva ja ihmisen vapaa tahto ottaa vastaan Kristuksen evankeliumi. Lisäksi tarkastellaan ortodoksisen kirkon modernin lähetystyön historiaa ja nykytilannetta sen lähetysjärjestöjen kautta.

Teemu Toivonen on toiminut pitkään ortodoksisen kirkon nuorisotyössä, mm. nuorisopappina 10 vuoden ajan. Tällä hetkellä hän on toimivapaalla Helsingin ortodoksisen seurakunnan monikulttuurisen papin tehtävästä ja toimii käytännöllisen teologian (ortodoksinen teologia) yliopisto-opettajana Itä-Suomen yliopistossa.

Lauantain työpajat


1. Saavuttamattomat kansat

Keitä ovat saavuttamattomat kansat, missä he sijaitsevat ja mitä heidän parissaan tapahtuu? Miten voisimme olla edesauttamassa sitä, että evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta saavuttaisi ne, joilla ei ole ollut mahdollisuutta kuulla? Minkälaisia eri malleja maailmalla on käytössä saavuttamattomien kansojen tavoittamiseksi?

Arno Alajoki on lähetysjärjestö Operaatio Mobilisaation toiminnanjohtaja. Hän on palvellut lähetystyön parissa viimeisen 15 vuoden ajan ja haluaa nähdä tavallisten kristittyjen löytävän paikkansa lähetystyössä, jotta vähiten tavoitetut ihmiset saisivat kuulla evankeliumin.


3. Uudet seurakunnat ja jumalanpalvelusyhteisöt

Monien missiologien mielestä uusien seurakuntien tai jumalanpalvelusyhteisöjen perustaminen on tehokkain tapa tavoittaa uusia ihmisiä. Miten uudet seurakunnat ja yhteisöt istuvat suomalaiseen kulttuuriin? Miten uusi yhteisö syntyy ja miten siitä saadaan aidosti tavoittava? Miten jännite vanhan kirkkokunnan ja uuden yhteisön välillä voidaan ratkaista? Prosessia luotsaavat luterilaiselta puolelta pastori Timo Pöyhönen sekä vapaiden suuntien näkökulmasta pastori Kenno Leier.

6. Seurakunta liikkeelle – Kairos-kurssi työkaluna

Mikä on paikkani Jumalan suunnitelmassa? Miten seurakunnat voivat auttaa seurakuntalaisia kasvamaan Jumalan kutsussa? Tarjolla näkökulmia ja työkaluja siihen, miten koko seurakunta voi aktiivisesti osallistua Jumalan missioon.

Timo Raassina toimii tällä hetkellä Jyväskylän helluntaiseurakunnan nuorisopastorina ja on lisäksi mukana Euroopan ja Suomen Kairos-tiimeissä. Hänen sydämensä palo on nähdä kristittyjen löytävän oman paikkansa Jumalan suunnitelmassa.


7. Herätys muslimimaailmassa ja Al Massira -kurssi

Muslimien keskuudessa on ennen näkemätöntä avoimuutta evankeliumin sanomalle. Aikaisemmin muslimien ja kristittyjen keskustelut jumiutuivat hyödyttömiin väittelyihin tai kohteliaisiin väistelyihin. Nyt muslimit suorastaan janoavat saada tietää Jeesuksesta. Tähän hetkeen tarvitaan uudenlaista lähestymistapaa. Sellainen on Al Massira, josta haluamme kertoa työpajassamme.

Timo Keskitalo on Suomen lähetysneuvoston puheenjohtaja ja pitkän linjan lähetystyöntekijä muslimien keskuudessa. Hän johtaa Al Massira -työtä Suomessa ja työskentelee Patmos Lähetyssäätiössä.

Helena Keskitalo on kemian tekniikan tohtori, jolla on kokemusta oman alan opetustehtävistä Lähi-idässä. Helena on Al Massira -kouluttaja ja käännöskonsultti.