2014

Suomen lähetysneuvoston jäsenyhteisöt käyttivät vuonna 2014 lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan 84 milj. euroa


Lähetystyölle suunnatut rahat kasvoivat edelleen vuoden 2011 notkahduksen jälkeen. Suomen lähetysneuvosto (SLN) on julkaissut tilaston, joka kattaa kaikki Suomen lähetystyötä tekevät järjestöt ja kirkot.

Vuonna 2014 Suomen lähetysneuvoston jäsenjärjestöt saivat tuottoa lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa varten yhteensä 88,8 milj. euroa (vuotta aiemmin 86,7 milj. euroa.) Tulot muodostuivat seurakuntien antamista talousarviomäärärahoista, vapaaehtoisesta kannatuksesta (sisältäen testamentit), julkisesta rahoituksesta ja muista tuotoista.

Vuoden 2014 tilastoista puuttu Suomen Adventtikirkon taloustilastot jotka olivat viime vuonna 0,4 miljoonan luokkaa.

Vuonna 1919 perustettuun Suomen lähetysneuvostoon kuuluu 31 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä, jotka kuuluvat eri tunnustuskuntiin. Kirkon Ulkomaanapu ei ole SLN:n jäsen eikä siten mukana tilastossa.

Järjestöt käyttivät ulkomaiseen työhön yhteensä 84 milj. euroa. Ulkomaisen toiminnan kulut olivat 64,2 milj. euroa, ulkomaantyön tukitoiminnan kulut kotimaassa 13,2 milj. euroa ja yleishallinnon kulut 6,6 milj. euroa. Ulkomaisen toiminnan kulut jakaantuivat avustuksiin ja hankkeisiin (KYT) 32 milj. euroa, lähetys- ja avustustyöntekijöiden henkilöstökuluihin 19 milj. euroa, kuluihin työalueella 7,4 milj. euroa ja ulkomaantyön suunnittelu- ja seurantakuluihin 5,8 milj. euroa.

Ulkomaantyön tukitoiminnat kotimaassa koostuivat seuraavasti: varainhankinta ja  viestintä 6 milj. euroa (tänä vuonan varainhankinta ja viestintä on yhdistetty yhdeksi luvuksi), koulutus- ja kasvatustoiminta 4,6 milj. euroa, toimintojen suunnittelu ja seuranta 2,4 milj. euroa.

Luvut perustuvat järjestöjen Lähetysneuvostolle antamiin tietoihin.

Koko ihmisen huomioon ottavaa lähetystyötä kristityt tekevät Uuden testamentin mukaan Jeesuksen Kristuksen maailmanlaajalle kirkolleen antaman lähetystehtävän toteuttamiseksi (esim. Matt. 28: 18–20).

Lisätietoja: www.lahetysneuvosto.fi, info@lahetysneuvosto.fi
SLN:n puheenjohtaja Timo Reuhkala, 
timo.reuhkala@sansa.fi

Suomesta lähetettyjen lähetystyöntekijöiden määrä laski vuonna 2014 

Lähetystyöntekijöiden määrä on laskenut usean vuoden ajan. Järjestöt ovat siirtyneet enenevässä määrin tukemaan paikallisia työntekijöitä Suomesta lähetettyjen sijaan. Vaikka lasku ei ole suuri (-1,5%), trendi on selkeästi laskeva.

Suomen lähetysneuvosto on julkaissut yhteiset lähetystyöntekijöiden tilastotiedot vuodelta 2014.

Tilaston mukaan Suomesta lähetettynä muihin maihin on yhteensä 680 lähetystyöntekijää. He sijoittuvat eri tehtäväalueille, joita ovat seurakunta- ja evankelioimistyö, opetustyö, terveydenhoito- ja sosiaalityö, maaja metsätalous, hallinnollinen työ, teknisen alan työ, Raamattu- ja kirjallisuustyö sekä muut erityistehtävät. Vuonna 2013 vastaava luku oli 689 kun taas vuonna 2012 700.

Eniten lähetystyöntekijöitä on lähetetty Aasiaan 313 (aiemmat vuodet a. 2013: 312 b. 2014: 306), seuraavina Afrikka 146 (a. 160 b. 172), Eurooppa 161 (a. 155 b. 153), Latinalainen Amerikka 23 (a. 26 b. 27), Oseania 22 (a. 22 b. 28) ja Pohjois-Amerikka 15 (a. 14 b. 14). Näistä alueilla, joilla on vielä vähän kristittyjä eli 10/40 leveyspiirien välisellä alueella, toimii 332 (a. 341 b. 349) lähetystyöntekijää.

Eniten lähetystyöntekijöitä 229 (a. 238 b. 235) lähettää Fida International, joka on vuonna 1927 perustettu Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö. Seuraavina tulevat Suomen Lähetysseura 145 (a. 154 b. 184), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys 68 (a. 72 b. 72), Lähetysyhdistys Kylväjä 46 (a. 41 b. 33), Suomen Vapaakirkko 33 (a. 34 b. 34) ja Missionuoret – Youth with a Mission Finland 32 (a. 29 b. 22).

Kristityt tekevät koko ihmisen huomioivaa lähetystyötä Jeesuksen Kristuksen maailmanlaajalle kirkolleen antaman lähetystehtävän toteuttamiseksi (Matt. 28:18–20). Suomen lähetysneuvostoon kuuluu 31 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä. SLN perustettiin vuonna 1919.

Lisätietoja: info@lahetysneuvosto.fi ja Timo Reuhkala, Suomen lähetysneuvoston puheenjohtaja timo.reuhkala@sansa.fi, 050-3688077

Vuoden 2014 taloustilastot julkaistaan vuoden 2015 aikana.