2013

Taloustilastot 2013: Lähetystyölle suunnatut rahat kääntyivät jälleen kasvuun

Suomen lähetysneuvoston jäsenyhteistöt käyttivät vuonna 2013 lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan 84,3 milj. euroa. 


Lähetystyölle suunnatut rahat ovat kääntyneet jälleen kasvuun. Suomen lähetysneuvosto (SLN) on julkaissut tilaston, joka kattaa kaikki Suomen lähetystyötä tekevät järjestöt ja kirkot. Vuonna 2013 Suomen lähetysneuvoston jäsenjärjestöt saivat tuottoa lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa varten yhteensä 86,7 milj. euroa (vuotta aiemmin 86,4 milj. euroa.) Tulot muodostuivat seurakuntien antamista talousarviomäärärahoista, vapaaehtoisesta kannatuksesta (sisältäen testamentit), julkisesta rahoituksesta ja muista tuotoista.

Vuonna 1919 perustettuun Suomen lähetysneuvostoon kuuluu 31 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä, jotka kuuluvat eri tunnustuskuntiin. Kirkon Ulkomaanapu ei ole SLN:n jäsen eikä siten mukana tilastossa.

Järjestöt käyttivät ulkomaiseen työhön yhteensä 84,3 milj. euroa. Ulkomaisen toiminnan kulut olivat 64,1 milj. euroa, ulkomaantyön tukitoiminnan kulut kotimaassa 13,6 milj. euroa ja yleishallinnon kulut 6,4 milj. euroa. Ulkomaisen toiminnan kulut jakaantuivat avustuksiin ja hankkeisiin (KYT) 29,8 milj. euroa, lähetys- ja avustustyöntekijöiden henkilöstökuluihin2 0,3 milj. euroa, kuluihin työalueella 8,2 milj. euroa ja ulkomaantyön suunnittelu- ja seurantakuluihin 5,7 milj. euroa.

Ulkomaantyön tukitoiminnat kotimaassa koostuivat seuraavasti: varainhankinta 3,6 milj. euroa, viestintä 2,8 milj. euroa, koulutus- ja kasvatustoiminta 5,3 milj. euroa, toimintojen suunnittelu ja seuranta 2 milj. euroa. Luvut perustuvat järjestöjen SLN:lle antamiin tietoihin.

Valitettavasti vuoden 2013 tilaston julkaisu myöhästyi puoli vuotta sairastapauksen seurauksena.

Koko ihmisen huomioon ottavaa lähetystyötä kristityt tekevät Uuden testamentin mukaan Jeesuksen Kristuksen maailmanlaajalle kirkolleen antaman lähetystehtävän toteuttamiseksi (esim. Matt. 28: 18–20).

Lisätietoja: info@lahetysneuvosto.fi 
SLN:n puheenjohtaja Timo Reuhkala, timo.reuhkala@sansa.fi


Lähetystyöntekijätilastot 2013

Suomen lähetysneuvosto (SLN) on julkaissut jäsenjärjestöjensä lähetystyöntekijöiden tilastotiedot vuodelta 2013.

Kristityt tekevät holistista lähetystyötä Jeesuksen Kristuksen maailmanlaajalle kirkolleen antaman lähetystehtävän toteuttamiseksi (Matt. 28:18–20). Vuonna 1919 perustettuun SLN:oon kuuluu 31 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä.

Vuonna 2013 Suomesta lähetettiin muihin maihin yhteensä 689 lähetystyöntekijää (vastaava luku vuonna a. 2012 oli 700 ja b. vuonna 2011 745). 

Työntekijät sijoittuvat erilaisille tehtäväalueille, joita ovat seurakunta-ja evankelioimistyö, opetustyö, terveydenhoito- ja sosiaalityö, maa- ja metsätalous, hallinnollinen työ, teknisen alan työ, Raamattu- ja kirjallisuustyö sekä muut tehtävät.

Lähetystyöntekijöitä lähetettiin eniten Aasiaan 312 (a. 306 b. 331). Seuraavina ovat Afrikka 160 (a. 172 b. 179), Eurooppa 155 (a. 153 b. 155), Latinalainen Amerikka 26 (a. 27 b. 30), Oseania 22 (a. 28 b. 30) ja Poh- jois-Amerikka 14 (a. 14 b. 13). 10/40 leveyspiirien välisellä alueella, jossa kristityt ovat vähemmistössä, toi- mi 341 (a. 349 b. 379) lähetystyöntekijää.

Eniten lähetystyöntekijöitä 238 (a. 235 b. 247) lähetti helluntailainen Fida International. Seuraavina tulevat Suomen Lähetysseura 154 (a. 184 b. 192), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys 72 (a. 72 b. 76), Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä 41 (a. 33 b. 39), Suomen Vapaakirkko 34 (a. 34 b. 30) ja Missionuoret 29 (a. 22 b. 24).

Lisätietoja:

Timo Reuhkala, Suomen lähetysneuvoston puheenjohtaja timo.reuhkala@sansa.fi, 050-3688077

Anni Mustonen, Suomen lähetysneuvoston sihteeri info@lahetysneuvosto.fi