Tilastot: Lähettimäärä putosi koronavuonna 2020, etälähetystyö kasvussa

13.12.2021

Suomen lähetysneuvoston (SLN) julkaiseman tilaston mukaan suomalaisissa lähetysjärjestöissä työskenteli vuonna 2020 yhteensä 560 lähetystyöntekijää. Mukaan on laskettu kentällä olleet ja sinne paluuta valmistelevat lähetit sekä edellisvuosista poiketen myös lyhytaikaiset 6–12 kuukauden ulkomaanjaksolla olleet ja Suomessa lähetystyötä tekevät lähetit. Vuoden 2019 vastaava luku oli 612 lähettiä ja vuoden 2018 luku 585 lähettiä.

 – Vuoden 2019 lähettimäärä antoi luvan arvailla, olisiko lähetystyöntekijöiden määrän lasku pysähtynyt. Nyt vuoden 2020 tilasto puhuu karua kieltä: lähettimäärät ovat edelleen laskussa. Toki olot ovat poikkeukselliset koronapandemian tähden, emmekä taaskaan voi tehdä pitkälle meneviä päätelmiä yhden vuoden perusteella, toteaa SLN:n puheenjohtaja Timo Keskitalo.


Suomesta käsin tehtävä lähetystyö kasvussa

 ”Perinteiseen tapaan” ulkomailla vakituisesti työskenteleviä lähettejä oli 459, kun vuonna 2019 heitä oli 532. Hallinnossa tai teknisissä tehtävissä suomalaisista läheteistä työskenteli 15 %. Naisia läheteistä oli 59 % ja miehiä 41 %. Eniten lähettejä työskenteli Aasiassa (180) ja toiseksi eniten Euroopassa (143). Myös Afrikassa työskenteli merkittävä määrä lähettejä (95). Muissa maanosissa lähettien määrä oli hyvin pieni.

 Suomesta käsin ulkomaille suuntautuvaa lähetystyötä tekevien lähettien määrä jatkoi kasvamistaan, ja vuonna 2020 heitä oli 77. Suomessa ulkomaalaisten parissa lähetystyötä teki 9 henkilöä. Lyhytaikaisella (6-12 kk) ulkomaanjaksolla oli 15 lähettiä. Poikkeusolot näkyivät selvimmin alle 6 kuukauden työjaksojen ja lähetysmatkojen määrässä (47 henkilöä, vrt. 197 henkilöä vuonna 2019).


Järjestöjen välillä eroja 10 vuoden trendissä

 Kun verrataan vuosien 2010 ja 2020 välistä trendiä järjestöittäin, voidaan havaita merkittäviä eroja. Lähettimäärät ovat supistuneet keskimäärin 30 %. Keskiarvoa suurempaa pudotusta (-40 %) ovat kokeneet Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Suomen Vapaakirkko ja Suomen Lähetysseura. Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä, Operaatio Mobilisaatio (OM), Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) ja Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF) ovat säilyttäneet lähettimääränsä lähes ennallaan, YWAM Finland (Youth with a Mission) jopa saavuttanut kasvua. 30 % pudotuksen kokenut helluntaiseurakuntien Fida International on vahvistanut asemansa suurimpana lähetysjärjestönä.

 Timo Keskitalon mukaan Suomen lähetysneuvostossa on käyty keskustelua lähetystyön ja lähetystyöntekijän määritelmästä, eikä asia ole yksiselitteinen.

- Keskusteluissa on todettu, että lähetystyöntekijöiden määrän tilastoinnin ei tulisi olla ainoa tapa mitata lähetystyötä. Tärkeämpi mutta huomattavasti vaikeampi olisi mitata lähetystyön vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta saavutetaan todennäköisesti paremmin palkkaamalla paikallisia osaajia työalueilla kuin lähettämällä suomalaisia lähettejä. Toisaalta työntekijöiden lähettäminen säilyy olennaisena, joskin supistuvana osana lähetystyötä, Keskitalo toteaa.


Lisätiedot:
Timo Keskitalo, SLN:n puheenjohtaja
info@lahetysneuvosto.fi /  timo.keskitalo@patmos.fi
0400 647 429


Lähetystyöntekijätilastot 2020