Taloustilasto 2011

14.9.2012

SUOMEN LÄHETYSNEUVOSTON JÄSENYHTEISÖT KÄYTTIVÄT VUONNA 2011 LÄHETYSTYÖHÖN JA KANSAINVÄLISEEN DIAKONIAAN 80,1 MILJ. EUROA

Kotimaa-lehden yleisönosastolla kyseltiin heinäkuussa, kuinka paljon rahaa menee eri lähetysjärjestöjen kautta Suomesta maailmalle. Kirkon lähetyssihteeri Risto Jukko vastasi kysymykseen evankelis-luterilaisen kirkon puolesta. Suomen lähetysneuvosto (SLN) on nyt julkaissut tilaston, joka kattaa kaikki Suomen lähetystyötä tekevät järjestöt ja kirkot.

Kotimaa-lehden yleisönosastolla kyseltiin heinäkuussa, kuinka paljon rahaa menee eri lähetysjärjestöjen kautta Suomesta maailmalle. Kirkon lähetyssihteeri Risto Jukko vastasi kysymykseen evankelis-luterilaisen kirkon puolesta. Suomen lähetysneuvosto (SLN) on nyt julkaissut tilaston, joka kattaa kaikki Suomen lähetystyötä tekevät järjestöt ja kirkot.

Vuonna 2011 Suomen lähetysneuvoston jäsenjärjestöt saivat tuottoa lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa varten yhteensä 80,7 milj. euroa (vuotta aiemmin 83,9 milj. euroa.) Tulot muodostuivat seurakuntien antamista talousarviomäärärahoista, vapaaehtoisesta kannatuksesta (sisältäen testamentit), julkisesta rahoituksesta ja muista tuotoista. Kannatus laski 3,8 % edellisvuodesta.

Vuonna 1919 perustettuun Suomen lähetysneuvostoon kuuluu 31 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä, jotka kuuluvat eri tunnustuskuntiin. Kirkon Ulkomaanapu ei ole SLN:n jäsen eikä siten mukana tilastossa.

Järjestöt käyttivät ulkomaiseen toimintaan yhteensä 80,8 milj. euroa. Ulkomaisen toiminnan kulut olivat 60,5 milj. euroa, ulkomaantyön tukitoiminnan kulut kotimaassa 14 milj. euroa ja yleishallinnon kulut 6,4 milj. euroa. Ulkomaisen toiminnan kulut jakaantuivat avustuksiin ja hankkeisiin (KYT) 31 milj. euroa, lähetys- ja avustustyöntekijöiden henkilöstökuluihin 19 milj. euroa, kuluihin työalueella 5,1 milj. euroa ja ulkomaantyön suunnittelu- ja seurantakuluihin 5,1 milj. euroa.

Ulkomaantyön tukitoiminnat kotimaassa koostuivat seuraavasti: varainhankinta 3,6 milj. euroa, viestintä 3,3 milj. euroa, koulutus- ja kasvatustoiminta 5,4 milj. euroa, toimintojen suunnittelu ja seuranta 1,7 milj. euroa.

Koko ihmisen huomioon ottavaa lähetystyötä kristityt tekevät Uuden testamentin mukaan Jeesuksen Kristuksen maailmanlaajalle kirkolleen antaman lähetystehtävän toteuttamiseksi (esim. Matt. 28: 18–20).

Suomesta on lähetettynä muihin maihin yhteensä 745 lähetystyöntekijää (tilanne 31.12.2011). He sijoittuvat monille tehtäväalueille: seurakunta- ja evankelioimistyö, opetustyö, terveydenhoito- ja sosiaalityö, maa- ja metsätalous, hallinnollinen työ, teknisen alan työ, Raamattu- ja kirjallisuustyö sekä muut erityistehtävät.  Maanosista eniten lähetystyöntekijöitä on lähetetty Aasiaan (331), seuraavina Afrikka (180), Eurooppa (159), Latinalainen Amerikka (31), Oseania (30) ja Pohjois-Amerikka (14).

Lisätietoja: www.lahetysneuvosto.fi SLN:n sihteeri Marjukka Laiho, info@lahetysneuvosto.fi; SLN:n puheenjohtaja Timo Reuhkala, timo.reuhkala@sansa.fi