Suomesta lähetettyjen lähetystyöntekijöiden määrä laski tasaisesti vuonna 2016

5.9.2017

Suomalaisia lähetystyöntekijöitä toimi lähetyskentillä vuonna 2016 kaikkiaan  583. Tämä luku pitää sisällään lyhytaikaiseen työhön sitoutuneet ja Suomeen lähetystyöhön lähetetyt lähetystyöntekijät. [1] Vastaava luku vuonna 2015 oli 583 ja vuonna 2014 luku oli 693. Suomalaisten järjestöjen lähettämien lähetystyöntekijöiden määrä on siis laskenut dramaattisesti usean vuoden ajan.

Tilasto kertoo siitä, että yhä useammin ihmisen sijasta lähetysjärjestö lähettää rahaa. Paikallisten työntekijöiden tukeminen on tehokkaampaa rahankäyttöä kuin suomalaisen työntekijän lähettäminen, mutta toisaalta lähettämisen vähentyminen on huolestuttavaa, sillä sitä seuraa väistämättä myös taloudellisen tuen hiipuminen. On myös huomattava, että kansainvälistymisen myötä suomalaisia lähtee lähetystyöhön yhä useammin ulkomaisten järjestöjen kautta, mistä tämä tilasto ei kerro. Lisäksi maailmalta tullaan yhä enemmän lähetystyöhön Suomeen.

Lähettitilasto ei anna lähetystyöstä kokokuvaa. Kaksi merkittävää lähetystyön kasvualuetta ovat mediatyö ja maahanmuuttajien parissa tehtävä lähetystyö. Avainmedia raportoi räjähdysmäisestä kiinnostuksen kasvusta ja valtavista yhteydenottojen määristä. IRR-TV, Sanansaattajat ja Patmos tekevät laajaa medialähetystyötä, eikä muidenkaan järjestöjen panostus mediaan ole vähäinen. Maahanmuuttajien parissa tehtävä työ tapahtuu suurelta osin seurakunnissa vapaaehtoisten tekemänä ja vain pieni osa tästä työstä tulee näkyviin lähettitilastoissa.

Ylivoimaisesti suurin lähetysjärjestö Suomessa on Fida International, jolla oli 156 lähettiä. Toiseksi suurin järjestö lähettimäärässä oli Operaatio Mobilisaatio 87 lähetillä (merkittävä osa näistä on tähän tilastoon laskettuja lyhytaikaisia ja Suomeen lähetystyöhön lähetettyjä lähettejä). Vanhimmalla lähetysjärjestöllä, Suomen Lähetysseura, oli 76 lähettiä. Niin sanotuilla viidennen herätysliikkeen järjestöillä, eli Kansanlähetyksellä, Kylväjällä ja Sanansaattajilla oli yhteensä 95 lähettiä.

Kristittyjen lähetystyö on kokonaisvaltaista toimintaa ihmisten hyväksi ja perustuu lähetyskäskyyn, jonka Jeesus Kristus antoi opetuslapsilleen (Matt. 28:18–20). Lähetystyössä ylitetään neljä rajaa; maantieteellinen, kielellinen, kulttuurinen ja uskonnollinen. Rajojen ylittäjä on perinteisesti ollut lähetystyöntekijä, mutta maahanmuuton lisääntyessä rajojen ylittäjä on usein myös lähetystyön vastaanottaja.

Suomen lähetysneuvostoon kuuluu 31 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä. SLN perustettiin vuonna 1919.

Lisätietoja:

Timo Keskitalo Suomen lähetysneuvoston puheenjohtaja

info@lahetysneuvosto.fi  /  timo.keskitalo@patmos.fi
050-3688077

 

- - - -

[1] (Tilastolehti “Tehtäväaloittain”, Sarake B, Ulkomailla työssä olevat työntekijät) + (Tilastolehti “Määräaikaiset” Sarake T, alle 6 kk työssä olevat) + (Tilastolehti “Määräaikaiset” Sarake K, Suomeen lähetetyt). Kaava on sama 4. kappaleessa. 

Uutista muokattu 21.9.2017 klo 6:00. Ensimmaisessa kappaleessa oli virheellisia tietoja. Ylla olevan kaavan mukaisetlahettimaarat korjattu tiedotteeseen.