Suomesta lähetettyjen lähetystyöntekijöiden määrä laskenut tasaisesti

15.9.2016

Muutoksessa näkyy paikallisen työn vahvistuminen

Tiedote
13.9.2016
Suomen lähetysneuvosto

Suomen lähetysneuvosto on julkaissut suomalaisten lähetysjärjestöjen lähetystyöntekijöiden tilastotiedot vuodelta 2015.

Tilaston mukaan suomalaisten lähetysjärjestöjen lähetystyöntekijöitä on maailmalla 592. He toimivat eri tehtäväalueilla, joita ovat seurakunta- ja evankelioimistyö, opetustyö, terveydenhoito- ja sosiaalityö, hallinnollinen työ, mediatyö, teknisen alan työ, Raamattu- ja kirjallisuustyö sekä muut erityistehtävät. Maatalouden alalla työskenteli yksi lähetti.

Suomalaisten järjestöjen lähettämien lähetystyöntekijöiden määrä on laskenut usean vuoden ajan.

Vuonna 2014 luku oli 680 kun taas vuonna 2012 689.

Tilasto heijastaa kristillisen lähetystyöhön suurempaa muutosta. Järjestöt ovat siirtyneet enenevässä määrin tukemaan paikallisia työntekijöitä Suomesta lähetettyjen sijaan. Suomalaiset lähetystyöntekijät saattavat myös toimia lähetystyöntekijöinä ei-suomalaisen järjestön lähettäminä. 

Lukuun ei ole myöskään sisällytetty määräaikaisia, alle 6 kuukauden työjaksoihin sitoutuneita lähetystyöntekijöitä. Näiden lähetystyöntekijöiden määrän vuonna 2015 arvioidaan olevan 73.

Eniten lähetystyöntekijöitä on lähetetty Aasiaan (282), Eurooppaan (140) ja Afrikkaan (120).  Lisäksi työntekijöitä on Latinalaisessa Amerikassa (18), Oseaniassa (21) ja Pohjois-Amerikassa (11). Näistä alueilla, joilla on vielä vähän kristittyjä eli 10/40 leveyspiirien välisellä alueella, toimii 300 lähetystyöntekijää.

Eniten lähetystyöntekijöitä (147) lähettää Fida International, joka on vuonna 1927 perustettu Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö. Seuraavina tulevat Suomen Suomen Lähetysseura (106), Suomen Ev.Lut. Kansanlähetys (56) ja Lähetysyhdistys Kylväjä (39), jotka ovat kolme Suomen ev.lut. kirkon seitsemästä lähetysjärjestöstä.  Vapaista suunnista Suomen Vapaakirkolla oli maailmalla 29 lähetystyöntekijää ja Operaatio Mobilisaatiolla 27.

Kristittyjen lähetystyö on kokonaisvaltaista toimintaa ihmisten hyväksi ja perustuu lähetyskäskyyn, jonka Jeesus Kristus antoi opetuslapsilleen (Matt. 28:18–20).

Suomen lähetysneuvostoon kuuluu 31 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä. SLN perustettiin vuonna 1919.

Lisätietoja:

Timo Reuhkala Suomen lähetysneuvoston puheenjohtaja

info@lahetysneuvosto.fi  /  timo.reuhkala@sansa.fi
050-3688077

Vuoden 2015 taloustilastot julkaistiin vuoden 2016 aikana.