Lahjoitukset lähetysjärjestöille ovat kasvussa, kertoo lähetysjärjestöjen yhteinen tilasto

30.11.2018

Suomen lähetysneuvosto on julkaissut yhteisen tilaston jäsenyhteisöjensä vuoden 2017 taloudellisesta tilanteesta. 

Tilaston mukaan lahjoitusvarojen osuus järjestöjen budjeteista on kasvanut noin 5 %, kun julkisen rahoituksen osuus sitä vastoin on pienentynyt noin 8 % vuosina 2013—2017.

Lähetystyöhön käytetty euromäärä on laskenut lähes kymmenen prosenttia viidessä vuodessa. Lähetystyön kulujen ulkomaantyön osuus budjeteista pieneni 2 %, kun kotimaan tukitoiminnot vuorostaan kasvoivat 3 %. Tämä viittaa lähetystyön merkittävään kutistumiseen, kun otetaan huomioon kustannustason nousu lähetyskentillä.

Suomen lähetysneuvoston puheenjohtaja Timo Keskitalon mukaan oikein kohdistettuina varat saattavat tuottaa jopa merkittävämpää tulosta, vaikka euromäärä olisi pienempikin.

”Toisaalta lähetysjärjestöt ponnistelevat jatkuvasti varojen tehokkaan käytön kanssa”, hän kertoo. 

Kehitysyhteistyöhön suunnattujen varojen osuus kuluista on pysynyt melko vakaana, vaikka valtiovallan myöntämät kehitysyhteistyön määrärahat ovat supistuneet.  On odotettavissa, että kehitysyhteistyön osuus kokonaiskuluista pienenee viiveellä, pohtii Keskitalo.

”Voidaan todeta, että lähetysjärjestöt ovat selviytyneet hyvin kehitysyhteistyövarojen vähenemisestä, vaikka lukujen taakse kätkeytyy monta kipeää päätöstä.”

Tilasto kattaa merkittävän osan Suomen lähetystyötä tekevistä järjestöistä ja kirkoista.

Tilasto perustuu järjestöjen Suomen lähetysneuvostolle antamiin tietoihin.

Vuonna 1919 perustettuun Suomen lähetysneuvostoon vuonna 2017 kuului 31 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä.  

Lisätiedot:
Timo Keskitalo
Suomen lähetysneuvoston puheenjohtaja
timo.keskitalo@patmos.fi
www.lahetysneuvosto.fi