Lähetystyöhön suunnatut varat jatkoivat kasvuaan vuonna 2014

31.3.2016

Suomen lähetysneuvosto (SLN) on julkaissut tilaston, joka kattaa kaikki Suomen lähetystyötä tekevät järjestöt ja kirkot.

Suomen lähetysneuvoston jäsenyhteisöt käyttivät vuonna 2014 lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan 84 milj. euroa. Lähetystyölle suunnatut rahat kasvoivat edelleen vuoden 2011 notkahduksen jälkeen.

Luvut perustuvat järjestöjen Lähetysneuvostolle antamiin tietoihin.

Vuonna 1919 perustettuun Suomen lähetysneuvostoon kuuluu 31 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä, jotka kuuluvat eri tunnustuskuntiin. Kirkon Ulkomaanapu ei ole SLN:n jäsen eikä siten mukana tilastossa.

Lue lisää...