Lähettitilastot 2013 on julkaistu

22.5.2014

LEHDISTÖTIEDOTE  (20.5.2014 Timo Reuhkala)


Suomen lähetysneuvosto (SLN) on julkaissut jäsenjärjestöjensä lähetystyöntekijöiden tilastotiedot vuodelta 2013. Kristityt tekevät holistista lähetystyötä Jeesuksen Kristuksen maailmanlaajalle kirkolleen antaman lähetystehtävän toteuttamiseksi (Matt. 28:18–20).  Vuonna 1919 perustettuun SLN:oon kuuluu 31 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä.


Vuonna 2013 Suomesta lähetettiin muihin maihin yhteensä 689 lähetystyöntekijää (vastaava luku vuonna a. 2012 oli 700 ja b. vuonna 2011 745). Työntekijät sijoittuvat erilaisille tehtäväalueille, joita ovat seurakunta- ja evankelioimistyö, opetustyö, terveydenhoito- ja sosiaalityö, maa- ja metsätalous, hallinnollinen työ, teknisen alan työ, Raamattu- ja kirjallisuustyö sekä muut tehtävät.


Lähetystyöntekijöitä lähetettiin eniten Aasiaan 312 (a. 306 b. 331). Seuraavina ovat Afrikka 160 (a. 172 b. 179), Eurooppa 155 (a. 153 b. 155), Latinalainen Amerikka 26 (a. 27 b. 30), Oseania 22 (a. 28 b. 30) ja Poh-jois-Amerikka 14 (a. 14 b. 13). 10/40 leveyspiirien välisellä alueella, jossa kristityt ovat vähemmistössä, toimi 341 (a. 349 b. 379) lähetystyöntekijää.  


Eniten lähetystyöntekijöitä 238 (a. 235 b. 247) lähetti helluntailainen Fida International. Seuraavina tulevat Suomen Lähetysseura 154 (a. 184 b. 192), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys 72 (a. 72 b. 76), Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä 41 (a. 33 b. 39), Suomen Vapaakirkko 34 (a. 34 b. 30) ja Mis-sionuoret 29 (a. 22 b. 24).


Lisätietoja:
Timo Reuhkala, Suomen lähetysneuvoston puheenjohtaja timo.reuhkala@sansa.fi, 050-3688077
Anni Mustonen, Suomen lähetysneuvoston sihteeri info@lahetysneuvosto.fi