Vuosi 2008

LÄHETYSTYÖN TILASTO 31.12.2008
Lähettien kokonaismäärä järjestöittäin ja tehtäväaloittain

Selityksiä:
Srk = Seurakunta- ja evankelioimistyö,TS = Terveydenhoito- ja sosiaalityö, Mt = Maa- ja metsätalous, Op = Opetustyö,  Rk =Raamattu/ Kirjallisuus, Ha = Hallinnollinen työ, Tk = Teknisen alan työ, Muu = Muu työ, M = Miehiä, N = Naisia, ES = Ei-suomal. työntekijä, luku ei sisälly lähettien kokonaismäärään.
(*) = Järjestöllä on toisen SLN:n jäsenjärjestön kanssa yhteislähettejä.

JÄRJESTÖ/ YHTEISÖ

                     

31.12.2008

31.12.2007

 

Srk

TS

MT

OP

RK

HA

TK

Muu

M

N

ES

Yht.

Yht.

Avainmedia

 2      1    

   1  2

3

4

Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä (ELK)

11

 6

 

 3

1

 5

 5

 14

 16

 29

 

45

42

Fida International (*)

156

23

40

8

12

91 

24

152 

202 

 

354

367

Finlands Sv. Baptistmission

 

                 

 0

2

Finlands Sv. Metodistkyrka

 

                   

 0

0

Finlands Sv. Pingstmission

 2              2  3  1  

 4

3

Missionskyrkan i
Finland MKF (*)

1

5

1

3

4

 7

9

IRR/TV

 0

0

Israelin Ystävät

 25                25  

 

 25

13

Kansan Raamattuseuran Säätiö (KRS)

 11

     

 1

   1  4  9

 13

12

Missionuoret – Youth With A Mission Finland

 13

   

 2

   1     4  12

 16

16

Operaatio Mobilisaatio (OM)

 2

 5

 

 2

1

2

 6

16 

 11

 23

 

 34

31

Ortodoksinen lähetys ry. 0 0

Patmos Lähetyssäätiö

 13

   1        

 7

 8

 15

15

Sanansaattajat (SANSA, *)

 5

       3      1

 3

 6

 

 9

7

Stefanus-Lähetys

                   

 0

0

Suomen Adventtikirkko

       2    3      2  3  

 5

5

Suomen Baptistiyhdyskunta

                   

 0

0

Suomen ev.lut. Kansanlähetys (SEKL)

 42

 7

 2

4

25 

44

 69

68

Suomen Ev.-Lut.Kirkko/ KLK

                     

 0

0

Suomen Helluntaiystävien Ulkolähetys

           1      1  

 1

0

Suomen Lepralähetys

                     

 0

0

Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys (SLEY)

 20

6

 

 5

 

 19

15 

 34

33

Suomen Lähetyslentäjät (MAF Finland)

                     

 0

0

Suomen Lähetysseura (SLS)

 58

48 

 

51 

13 

15

14 

5

69 

135 

 

204 

216

Suomen Metodistikirkko

                   

 0

0

Suomen Pelastusarmeija

                 

 

 0

0

Suomen Pipliaseura (SPS, *)

                   

 0

0

Suomen Vapaa-kirkko (SVK, *)

 12

 

10 

 

 

12 

17 

 29

29

Sv. Luth. Evangeliföreningen i Finland (SLEF)

 3

 

 

 

1

 

 8 

8

Wycliffe Raamatunkääntäjät (*)

 10

 8

4

 9

 16

 25

24

YHTEENSÄ

 376

 104

 

 124

 52

 52

 123

 67

 368

 532

 

 900

 904