Vuoden 2006 lähetystilastot

LÄHETYSTYÖN TILASTO 31.12.2006

Lähettien kokonaismäärä järjestöittäin ja tehtäväaloittain

JÄRJESTÖ/ YHTEISÖ

           

31.12.2006

31.12.2005

 

Srk

TS

MT

OP

RK

HA

TK

Muu

M

N

ES

Yht.

Yht.

Avainmedia

      

 

   

 

-

 

Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä (ELK)

18

9

 

2

 

6

4

9

16

32

 

48

47

Fida International

179

53

 

34

10

6

57

22

161

207

 

378

370

Finlands Sv. Baptistmission

-

         

 

2

3

Finlands Sv. Metodistkyrka

-

          

-

-

Finlands Sv. Pingstmission

           

3

4

Fria Missionsförbundet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

15

IRR/TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

Israelin Ystävät

          

12

12

13

Kansan Raamattuseuran Säätiö (KRS)

11

 

   

1

    

 

12

12

Missionuoret – Youth With A Mission Finland

5

  

11

      

 

16

12

Operaatio Mobilisaatio (OM)

16

1

 

1

 

 

5

5

6

22

 

27

29

Patmos Lähetyssäätiö

13

       

6

7

 

13

8

Sanansaattajat (SANSA) (*)

6

       

2

2

6

8

6

Stefanus-Lähetys

          

 

-

0

Suomen Adventtikirkko

           

-

2

Suomen Baptistiyhdyskunta

          

 

-

 

Suomen ev.lut. Kansanlähetys (SEKL) (*)

38

6

 

4

6

6

3

2

25

39

 

92

67 (+32)

Suomen Ev.-Lut.Kirkko/ KLK

           

-

-

Suomen Helluntaiystävien Ulkolähetys

          

 

-

1

Suomen Lepralähetys

           

-

0

Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys (SLEY)

27

8

 

4

1

3

 

 

22

21

 

43

32

Suomen Lähetyslentäjät (MAF Finland)

           

-

-

Suomen Lähetysseura (SLS)

80

52

1

57

13

14

12

8

77

160

 

237

237

Suomen Metodistikirkko

          

 

-

-

Suomen Pelastusarmeija

         

1

 

1

1

Suomen Pipliaseura (SPS)

          

 

-

-

Suomen Vapaakirkko (SVK)

6

5

 

3

10

2

1

2

10

19

 

29

28

Sv. Luth. Evangeliföreningen i Finland (SLEF)

2

1

 

2

2

1

 

 

3

5

 

8

8

Wycliffe Raamatunkääntäjät (*)

 

 

 

3

16

1

2

 

7

15

 

22/43

25/68

YHTEENSÄ

401

135

1

121

58

40

84

48

335

530

18

961/43

920/68(+32)

Selityksiä:

Srk = Seurakunta- ja evankelioimistyö, Op = Opetustyö, TS = Terveydenhoito- ja sosiaalityö, Mt = Maa- ja metsätalous, Ha = Hallinnollinen työ,

Tk = Teknisen alan työ, Rk =Raamattu/ Kirjallisuus, Muu = Muu työ, M = Miehiä, N = Naisia, ES = Ei-suomal. työntekijä, luku ei sisälly lähettien kokonaismäärään.
(*) = Järjestöllä on toisen SLN:n jäsenjärjestön kanssa yhteislähettejä.

Tilastot maanosittain