Vuoden 2005 lähetystilastot

LÄHETYSTYÖN TILASTO 31.12.2005
Lähettien kokonaismäärä järjestöittäin ja tehtäväaloittain
Tiedot perustuvat jäsenyhteisöjen omiin ilmoituksiin.

JÄRJESTÖ/ YHTEISÖ

           

31.12.2005

31.12.2004

 

Srk

TS

MT

OP

RK

HA

TK

Muu

M

N

ES

Yht.

Yht.

Avainmedia

      

 

   

 

-

 

Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä (ELK)

 

          

47

53

Fida International

188

42

0

47

11

13

35

22

160

198

 

370

413

Finlands Sv. Baptistmission

 

 

    

 

 

 

 

 

3

3

Finlands Sv. Metodistkyrka

  

 

      

 

 

-

1

Finlands Sv. Pingstmission

1

1

1

  

1

  

2

2

 

4

7

Fria Missionsförbundet

5

6

 

2

 

 

2

 

8

7

 

15

10

Israelin Ystävät

 

 

       

 

 

13

(3)

Kansan Raamattuseuran Säätiö (KRS)

10

 

 

1

 

1

  

 

 

 

12

12

Missionuoret – Youth With A Mission Finland

7

1

 

1

  

1

2

2

10

 

12

10

Operaatio Mobilisaatio (OM)

20

1

  

1

 

1

5

6

23

 

29

25

Patmos Lähetyssäätiö

7

1

 

 

 

 

 

 

2

6

 

8

8

Sanansaattajat (SANSA) (*)

4

     

2

 

1

5

 

6

7

Stefanus-Lähetys

          

 

0

0

Suomen Adventtikirkko

1

  

1

    

2

  

2

 

Suomen Baptistiyhdyskunta

          

 

 

0

Suomen ev.lut. Kansanlähetys (SEKL) (*)

42

3

 

4

5

7

3

3

23

44

 

67

65(97)

Suomen Ev.-Lut.Kirkko/ KLK

           

-

-

Suomen Helluntaiystävien Ulkolähetys

 

1

 

     

1

 

 

1

0

Suomen Lepralähetys

           

0

0

Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys (SLEY)

20

6

 

2

1

3

 

 

16

16

 

32

46

Suomen Lähetyslentäjät (MAF Finland)

           

-

0

Suomen Lähetysseura (SLS)

79

57

1

57

13

11

12

7

82

155

 

237

230

Suomen Metodistikirkko

          

 

 

0

Suomen Pelastusarmeija

 

1

       

1

 

1

1

Suomen Pipliaseura (SPS)

          

 

-

0

Suomen Vapaakirkko (SVK)

8

5

 

2

10

2

1

 

9

19

 

28

28

Sv. Luth. Evangeliföreningen i Finland (SLEF)

2

 

 

1

2

1

 

2

3

5

 

8

11(15)

Wycliffe Raamatunkääntäjät (*)

 

0/1

 

2/4

20/53

2/6

0/3

1/1

10/25

15/43

 

25/68

26(61)

YHTEENSÄ

394

125

2

120

63

41

57

42

327

506

 

920

956

Selityksiä:

Srk = Seurakunta- ja evankelioimistyö, Op = Opetustyö, TS = Terveydenhoito- ja sosiaalityö, Mt = Maa- ja metsätalous, Ha = Hallinnollinen työ,

Tk = Teknisen alan työ, Rk =Raamattu/ Kirjallisuus, Muu = Muu työ, M = Miehiä, N = Naisia, ES = Ei-suomal. työntekijä, luku ei sisälly lähettien kokonaismäärään. (*) = Järjestöllä on toisen SLN:n jäsenjärjestön kanssa yhteislähettejä.

TIlasto maanosittain