Lähetystyöntekijä- ja taloustilastot

Suomen lähetysneuvosto ry kerää jäsenyhteisöiltään vuosittain tietoja suomalaisesta lähetystyöstä. Tilastokaavakkeessa pyydetään tietoja mm. lähetystyöntekijöiden lukumäärästä ja maantieteellisestä jakautumisesta.

Tilastojen valossa voi seurata esim. lähettimäärän kehittymistä pitkällä aikavalillä samoin kuin työn maantieteellisten painopisteiden muuttumista.

 

Lisätietoja:
Suomen lähetysneuvosto, PL 124, 00161 Helsinki
s-postiosoite info@lahetysneuvosto.fi