Lähettiretriitti: taakkaa kevyemmäksi

Taakkaa kevyemmäksi - lähettiretriitti

3.5–7.5.2016 Kiponniemessä 
 

Lähettiretriitti järjestettiin vapaakirkon kurssikeskuksessa Kiponniemessä lähellä Jyväskylää. Paikka on luonnonkaunis niemi, missä on järvi molemmin puolin, avaruutta ja väljyyttä ja mahdollisuutta niin liikuntaan kuin hiljaiseen mietiskelyyn. Majoitustilaa on paljon eri rakennuksissa, mutta tällä viikolla siellä ei ollut ketään muita, joten saimme olla omassa rauhassa. Sekä osallistujat että ohjaajat olivat hyvin tyytyväisiä paikkaan ja siellä saatuun palveluun. 

Osallistujat ja ohjaajat

Retriitissä oli 16 osallistujaa, joista viisi oli miehiä ja 11 naisia. Joukossa oli neljä avioparia. Lähetit edustivat 8 järjestöä: OM, SVK, Fida, KRS, YWAM, WRK/SEKL ja WRK/SLS. Muutama oli tullut aivan äskettäin kentältä Suomeen ja jotkut olivat olleet täällä työssä jo pidempään. Työalueet kattoivat laajan kentän idästä länteen ja pohjoisesta etelään. Joukossa oli siten paljon kokemusta, tietämystä ja ymmärrystä lähetin monimuotoisesta elämästä. Erilaisia taakkoja oli paljon, osa jo vuosien takaa, osa tuoreempia. Ohjaajia oli 8 ja lisäksi 3 henkilöä auttoi erilaisissa käytännön asioissa. 

Mitä retriitissä tapahtui

Palautteissa lähetit kertoivat saaneensa välineitä elämänsä asioiden työstämiseen. Taakat sai jättää pois ja tuli uudenlaista perspektiiviä elämään. Pysähtyminen tässä vaiheessa antoi apua orientoitumisessa tulevaan, varsinkin jos oli juuri palannut kentältä ja oli jäämässä Suomeen. Lepo ja virkistys niin sielun kuin ruumiin puolesta olivat tärkeitä monille. Lähetit arvostivat retriitin ohjaajien ammatillista osaamista ja kokemusta, joka tuli esiin niin luennoilla kuin henkilökohtaisissa keskusteluissa. Vaikutti siltä, että lähetit lähtivät jatkamaan matkaansa uusin voimin ja rohkaistuneina.

Miten tästä eteenpäin

Sekä vuosi sitten pidetty pilottiretriitti että tämä retriitti kertovat samaa viestiä: tällainen toimintamuoto lähettien hyväksi täyttää erinomaisesti tarpeen saada hiljentyä, pysähtyä ja työstää elämän asioita rauhassa. Kun se lisäksi tapahtuu ohjatusti luentojen ja henkilökohtaisten keskustelujen avulla, se antaa paljon eväitä jatkaa työtä lähetyksen palveluksessa. 

Seuraava Taakkaa kevyemmäksi lähettiretriitti järjestetään 7.6–11.6.2017 Evankelistakodilla Vilppulassa.