SEN syyskokous 20.-22.10.2004

Raportti Suomen ekumeenisen neuvoston syyskokouksesta Virossa 20.-22.10.2004

Suomen ekumeenisen neuvoston syyskokous pidettiin Virossa 20.-22.10. Suomen eri kirkkojen ja seurakuntien edustajat tutustuivat Tallinnassa ja Tartossa Viron ekumeeniseen työhön. Virossa on 1,5 miljoonaa asukasta ja kristillisiin seurakuntiin kuuluu n. 25 % väestöstä. Maa on lähetyskenttä ja seurakunnat kokevat yhteistä vastuuta maansa hengellisestä tilanteesta. Matkalla vierailtiin mm. Tallinnan ortodoksiseurakunnassa, katolisessa Piritan luostarissa ja metodistikirkon uudessa keskuksessa. Tartossa pidettiin luterilaisessa kirkossa ekumeeninen tilaisuus, jossa palvelivat Viron eri kirkkojen edustajat. Lisäksi tutustuttiin Tarton yliopiston teologiseen tiedekuntaan.

Ekumeenisen neuvoston syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodeksi 2005. Neuvosto pyrkii toiminnassaan edistämään Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä. Se haluaa vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa. Neuvosto haluaa toimia eri kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaikkana. Toiminnan tavoitteena on, että kirkot ja kristilliset yhteisöt voisivat entistä paremmin tukea toisiaan sekä pyrkimyksissään yhteyteen että todistukseen ja toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Ensi vuonna toteutetaan Pohjoismaiden ja Eteläisen Afrikan maiden ekumeenisten neuvostojen yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on edistää yhteistyötä maiden kirkkojen välillä. Hanke sisältää koulutusta ja seminaareja aiheista uskontojen välinen kohtaaminen, hiv/AIDS-ongelma ja väkivallasta sovintoon. Suomesta on muodostettu kansallinen työryhmä johon kuuluvat SEN:n, Kirkon Ulkomaanavun ja Ev.-lut kirkon ulkoasiain neuvoston edustajat.

Kristittyjen yhteinen lähetyspyhä pidetään 8.-9.10.2005. Lähetyspyhänä korostetaan yhteistä rukousta lähetyksen puolesta. Lähetyspyhän vieton toivotaan vahvistavan kristittyjen yhteistä todistusta ja yhteistyötä sekä innostavan entistä aktiivisempaan lähetysvastuuseen. Kohderyhmänä ovat paikalliset seurakunnat. Aineistosta vastaa yhteinen lähetysyhteistyöryhmä (Ekumeenisen neuvosto, Suomen Lähetysneuvosto ja Suomen vapaakristillinen neuvosto).

Lähetyksen ja evankelioimistyön keskustelufoorumista todettiin seuraavaa: Lähetys ja evankelioiminen kuuluvat kristillisen kirkon olemukseen. Vivamon lähetysneuvottelujen viestissä (1998) todettiin: "Odotamme, että tämän neuvottelun järjestäjäyhteisöt jatkavat rakentavaa keskustelua lähetyksen tämän päivän ja tulevaisuuden kysymyksistä." Kutsumalla jäsenyhteisöjä ja tarkkailijoita keskustelufoorumiin SEN haluaa edistää Vivamon viestissä esitettyä toivomusta lähetyskeskustelun jatkamisesta säännöllisesti. Toiminnasta vastaa lähetysyhteistyöryhmä.  

 Jari Portaankorva, SLN:n varapuheenjohtaja