Lähetysneuvottelu II, Kristinusko huomisen maailmassa,Sofian viesti 2008

Timo Vasko, KLK

 
Lähetystyö kuuluu kirkon olemukseen

Suomen toinen lähetysneuvottelu järjestettiin kulttuurikeskus Sofiassa, Helsingissä 18.11.2008. Kristinusko huomisen maailmassa -neuvotteluun osallistui lähetystoimijoita yli kolmestakymmenestä eri kirkkokunnasta, yhteisöstä ja lähetysjärjestöstä.

Neuvottelussa todettiin, että vuonna 1998 pidetyn ensimmäisen lähetysneuvottelun jälkeen suomalaisten lähetystoimijoiden yhteistyö on syventynyt ja laajentunut samalla, kun globaali toimintaympäristö on muuttunut.

Neuvottelupäivän keskusteluaiheiden pohjalta nousivat esille seuraavat keskeiset näköalat:

 • Lähetystyö kuuluu kirkon olemukseen.
 • Se perustuu Jeesuksen Kristuksen kirkolleen antamaan lähetystehtävään. Lähetystyö kuuluu kaikille kristityille ja sitä tulee tehdä yhdessä.
 • Yhteistyötä kirkkojen ja lähetyksen toimijoiden kesken on vahvistettava sekä kotimaassa että globaalisti.
 • Kaikkien kirkkojen tulee kunnioittaa ja tukea toisiaan yhteisessä tehtävässä.
 • Kristuksen ainutlaatuisuus tulee voida kertoa kaikille kansoille. Uskonnonvapauden ja ihmisoikeuksien edistäminen kuuluvat lähetystyöhön. 
   
 • Lähetystehtävää toteutetaan evankeliumin julistamisen ja lähimmäisen palvelemisen kautta. Niissä noudatetaan kestävän kehityksen periaatetta, joka perustuu Raamattuun.
   
 • Nykyinen muuttuva toimintaympäristö haastaa käyttämään kehittyviä viestintävälineitä tehokkaasti.
 • Lähetystyö edellyttää kumppanuutta ja vastavuoroisuutta kaikilta osapuolilta; lähetys toteutuu kaikkialta kaikkialle.
   
 • Kirkot ja lähetystyön toimijat lisäävät valmiuksia kohdata eri uskontoihin kuuluvia maahanmuuttajia.
 • Yhteinen tehtävämme on vielä kesken. Siksi Kristuksen maailmanlaajuisen kirkon kasvu ja vahvistuminen ovat lähetystyön tavoite.

  Lisätietoja: Matti Korpiaho (matti.korpiaho@sansa.fi), Timo Vasko (timo.vasko@evl.fi), Heikki Huttunen (heikki.huttunen@ekumenia.fi), Maikki Kuittinen (maikki.kuittinen@fida.info)

  Neuvottelussa pidetyt esitykset ovat ladattavissa järjestävien tahojen kotisivuilla:
  Suomen Ekumeeninen Neuvosto http://www.ekumenia.fi/, Suomen lähetysneuvosto www.lahetysneuvosto.fi, Suomen vapaakristillinen neuvosto http://www.svkn.fi/
  Uutisen julkaisija: Kirkon tiedotuskeskus, 19.11.2008

Seminaarin alustukset: 

Puheenvuoro, arkkipiispa Jukka Paarma
Suomen ev.-lut. kirkko, Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja 

Vivamon viesti – 10 vuotta Suomen lähetysneuvottelu I:stä
Lähetysjohtaja Juha Auvinen, Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat

Evankeliumin kohdistaminen nykypäivän maailmassa: saavuttamattomat ja väsähtäneet

Toiminnanjohtaja Arto Hämäläinen, Fida International

 

Lähetys ja uskontojen kohtaaminen

Lähetysteologi Timo Vasko, Suomen ev.-lut. kirkon lähetystyön keskus, Suomen lähetysneuvoston puheenjohtaja

 

Lähetys ja kehitys

Kansainvälisen työn johtaja Pauliina Arola, Kirkon Ulkomaanapu

 
Päätösrukous, isä Tri Nguyen, Katolinen kirkko Suomessa