EMCC VIII ja MC Europe, Saksa 2012

Suomen lähetysneuvosto/Lähettihuollon työryhmä
4.4.2012

RAPORTTI

EMCC VIII ja MC EUROPEN HALLITUKSEN KOKOUS SAKSASSA 20.3-25.3.2012

 

Yleistä konsultaatiosta

Kahdeksas Euroopan lähettihuollon konsultaatio (EMCC VIII) järjestettiin Saksassa Schönblickin kristillisessä keskuksessa lähellä Stuttgartia 20.3–24.3.2012. Osallistujia oli 132 sekä Euroopasta että sen ulkopuolelta. Konsultaation teema oli ”Member care: Growing People. Planting, nurturing, pruning and re-growth”. Aiheina olivat hengellinen kasvu ja kehitys, traumojen käsittely, kidnappaustilanteen hoitaminen, kärsimyksen teologia, lastensuojelu ja riskit lähetystyössä. Johdatuksena viimeksi mainittuun aiheeseen edellisenä iltana katsottiin ranskalainen elokuva ”Of Gods and Men”, joka kertoo tositarinan ranskalaisista munkeista, jotka terroristijärjestö surmasi Algeriassa 1990-luvulla.

 

Konsultaation järjesti Member Care Europe (MC Europe), joka kuuluu osana EEMA:n (European Evangelical Missionary Alliance) verkostoon. Konsultaation tarkoituksena on tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen lähettihuollon puitteissa Euroopassa ja sen ulkopuolella sekä kehittää ja vahvistaa lähettihuollosta vastaavia työntekijöitä ja lisätä sen resursseja. Suomen lähetysneuvosto on valinnut minut ja Kari Tassian edustamaan Suomea MC Europen hallituksessa. Konsultaatiossa oli mukana kuusi suomalaista, joista viisi kuuluu SLN-lähettihuollon työryhmään, sekä yksi SEKL:n virolainen lähetti.

 

Ohjelman antia

Posttraumaattista kasvua koskevalla luennolla tuotiin esiin hieman yllättäviä tutkimustuloksia siitä, että vain pieni osa traumaattisen kokemuksen läpi käyneistä ihmisistä saa siitä pitkäaikaisia psyykkisiä ongelmia. Sen sijaan trauma voi olla katalysaattori positiiviseen psyykkiseen muutokseen, joka voi muuttaa ihmisen näkemystä elämästä. Trauman jälkeen voi arvostaa elämää ylipäätään enemmän kuin ennen. Ihmissuhteet voivat muodostua läheisemmiksi. Ihminen voi kokea vahvistuneensa, koska hän selviytyi vaikeasta tilanteesta. Hän voi havaita uusia mahdollisuuksia elämässä ja nähdä asioiden tärkeysjärjestyksen muuttuneen. Hengellinen elämä voi syventyä. Samaan aihepiiriin liittyvä kanava toissijaisesta traumasta ja myötätuntouupumuksesta toi esiin sen, että se on suhteellisen yleistä lähetystyöntekijöiden ja ylipäätään ihmisten auttamistyön parissa toimivien keskuudessa.

 

Meille annettiin myös koulutusta tilanteita varten, joissa työntekijä otetaan panttivangiksi. Kouluttaja totesi, että kristilliset järjestöt lähettävät työntekijöitä auttamaan ihmisiä moniin vaarallisiin paikkoihin, missä on riski joutua kidnappauksen kohteeksi. Yleinen periaate panttivankineuvotteluissa on ihmishengen luovuttamaton arvo. Joissakin tilanteissa kristilliset järjestöt kuitenkin lähettävät työntekijöitä sellaisiin kohteisiin, joista sekulaarit järjestöt vetävät heitä pois. Samanaikaisesti meillä tulee olla käytössä parhaat mahdolliset toimintaperiaatteet kriisin varalta. Kouluttaja tarkasteli asiaa sekä hengelliseltä pohjalta Raamatun valossa että käytännön tasolla. Hän antoi ohjeita, miten toimia järjestön toimistossa, kun siihen otetaan yhteyttä ja vaaditaan lunnaita panttivangiksi otetusta työntekijästä. Järjestöllä tulee olla selvillä selkeä komentoketju, miten asiat hoidetaan kidnappaajiin, mediaan, lähiomaisiin ja poliisiin päin. Hän kertoi myös, miten tällaisissa tilanteissa tehdään työtä 24/7 kulissien takana, vaikka ulospäin ei näy vielä mitään tuloksia eikä asioista voi puhua julkisuudessa, koska se vaarantaisi neuvotteluprosessin.

 

Toinen kanava koski kriisin jälkeistä debriefingiä. Kouluttaja esitteli Le Rucherissa kehitettyä Kristus-keskeistä debriefing-mallia. He ovat työssään havainneet, että monet debriefingiä tarvinneet työntekijät ovat prosessin kuluessa sanoneet, että he ovat kokeneet useita vakavia kriisejä ennen tätä viimeistä eikä aikaisempiakaan ole käsitelty. Kristus-keskeinen malli antaa mahdollisuuden käsitellä lähetin monimutkaista kriisihistoriaa. Debriefingissä käydään yleensä ryhmässä läpi faktoja, ajatuksia, tunteita ja oireita, jotka liittyvät traumaattiseen tapahtumaan.

 

Eräs työntekijä kertoi kokemuksistaan Keski-Aasiassa vuonna 2001, jolloin kahdeksan ulkomaalaista otettiin panttivangiksi. Myöhemmin kaikki ulkomaalaiset avustustyöntekijät lähtivät pois maasta. Kirkon historiassa ei ole koskaan aiemmin koettu näin laajalle ulottuvaa kristittyjen vainoa kuin tänä päivänä. 64 kansaa tai kolmasosa maista on asettanut tiukkoja rajoituksia uskonnon harjoittamiselle. Ne johtuvat joko hallituksen rajoittavista toimenpiteistä tai ihmisten osoittamasta vihamielisyydestä kristittyjä kohtaan tai molemmista. Monilla kansainvälisillä avustusjärjestöillä ei ole käytännön resursseja tai keinoja suojella työntekijöitään vaarallisissa työkohteissa. Lähettihuollolla pitäisi olla selkeät periaatteet ja toimintamallit riskitilanteiden varalta.

 

MC Europen hallituksen kokous

Konsultaation jälkeisessä hallituksen kokouksessa käytiin läpi konsultaatiosta saatua palautetta osallistujilta ja suunniteltiin seuraavaa konsultaatiota 23.3.–27.3.2014, mikä pidetään myös Schönblickissä. Samalla mietittiin jo sitä seuraavan konsultaation 2016 mahdollista paikkaa Euroopassa.

 

SLN-lähettihuollon seminaari turvallisuusasioista keväällä 2013

Lähettihuollon työryhmä on pohtinut seuraavan teemapäivän aihetta, ja yksi varteenotettava aihepiiri on turvallisuusjohtaminen ja lähettien turvallisuuteen ylipäätään liittyvät asiat.

 

Pirjo Alajoki

Psykologi, lähettihuollon työryhmän puheenjohtaja