Kristittyjen ekumeeninen lähetyspyhä

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt. 28:18-20

Lähetystyön pyhää vietetään lokakuun toisena sunnuntaina   

Lähetyspyhänä korostetaan kristittyjen yhteistä rukousta Kristuksen maailmanlaajan kirkon lähetys- ja kehitysyhteistyön puolesta. On entistä tärkeämpää, että kristityt tekevät lähetystyötä yhdessä ja ovat tietoisia toistensa toiminnasta eri puolilla maailmaa.  Tavoitteena on vahvistaa kristittyjä yhteisessä todistus- ja palvelutehtävässä  ja innostaa nuoria lähetysvastuuseen. Lähetyspyhään liittyen järjestestään jumalanpalveluksia, vierailuja ja yhteisiä ekumeenisia lähetystilaisuuksia. 

Lähetyspyhä on toteutettu vuodesta 1999 alkaen vuosittain lokakuun toisena sunnuntaina. Seuraavan kerran  lähetyspyhää vietetään 9.-10.10.2016. Taustavoimina ovat Suomen Lähetysneuvosto (SLN), Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) ja Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN).

Lähetyspyhää varten tuotettu aineisto on seurakuntien käytettävissä ja kirjoittajina on eri kirkkokuntien jäseniä Nämä tahot vastaavat valmistelumateriaalin suunnittelusta. Työryhmään vunna 2016 kuuluvat  Richard Brewis (SVKN, vap.), Maria Hattunen (SEN, ort.), isä Nguyen Toan Tri (SEN/ERF, kat.) ja Jukka Norvanto (SLN, lut.)