Kristittyjen ekumeeninen lähetyspyhä

Lähetystyön pyhää vietetään lokakuun toisena sunnuntaina   

Lähetyspyhänä korostetaan kristittyjen yhteistä rukousta Kristuksen maailmanlaajan kirkon lähetys- ja kehitysyhteistyön puolesta. On entistä tärkeämpää, että kristityt tekevät lähetystyötä yhdessä ja ovat tietoisia toistensa toiminnasta eri puolilla maailmaa.  Tavoitteena on vahvistaa kristittyjä yhteisessä todistus- ja palvelutehtävässä  ja innostaa nuoria lähetysvastuuseen. Lähetyspyhään liittyen järjestestään jumalanpalveluksia, vierailuja ja yhteisiä ekumeenisia lähetystilaisuuksia. 

Lähetyspyhä on toteutettu vuodesta 1999 alkaen vuosittain lokakuun toisena sunnuntaina. Seuraavan kerran  lähetyspyhää vietetään 7.-8.10.2017. Taustavoimina ovat Suomen Lähetysneuvosto (SLN), Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) ja Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN).

Lähetyspyhää varten tuotettu aineisto on seurakuntien käytettävissä ja kirjoittajina on eri kirkkokuntien jäseniä Nämä tahot vastaavat valmistelumateriaalin suunnittelusta. Työryhmään vunna 2017 kuuluvat  Richard Brewis (SVKN, vap.), Maria Hattunen (SEN, ort.), isä Nguyen Toan Tri (SEN/ERF, kat.) ja Jukka Norvanto (SLN, lut.)Ekumeenisen lähetyspyhän viettäminen on osa Suomen lähetysneuvoston ja Suomen ekumeenisen neuvoston historiaa

Suomen yleinen lähetystoimikunta (SYL) perustettiin vuonna 1919. Syynä lähetystoiminnan perustamiseen oli ollut Edinburghissa vuonna 1910 järjestetty maailmanlähetyskonferenssi. Suomesta konferenssiin osallistui 12 edustajaa. Kaiken kaikkiaan konferenssiin osallistui yli 1200 edustajaa, jotka edustivat yhteensä 159 lähetystyötä tekevää järjestöä. Lähetyskonferenssi vaikutti Suomeen siten, että täällä lähetysnäky laajeni ja myös eri lähetystyötä tekevien toimijoiden välinen yhteys syveni, mikä johti lopulta yhteisen toimielimen perustamiseen.

Pian SYL:n perustamisen jälkeen todettiin, ettei sen nimi vastaa kansainvälistä nimikäytäntöä, joten 30.11.1922 toimikunnan nimi muutettiin Suomen lähetysneuvostoksi (SLN).

Vuonna 1924 SLN päätti ryhtyä selvittämään mahdollisuutta alkaa viettää loppiaista vuotuisena yhteisenä lähetystyön juhlapäivänä. Tavoite onnistui, ja vähitellen loppiainen vakiintui Suomessa ja Pohjoismaissa muutenkin vuotuiseksi lähetyspyhäksi.

Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) oli niin ikään perustanut Lähetys- ja evankelioimistyön jaoston, joka toimi 1970–2003.

Sen jälkeen jaoston toimintaa jatkoi kolmikantatyöryhmä eli lähetysyhteistyöryhmä (LYTR), jossa olivat edustettuina Suomen lähetysneuvosto (SLN), Suomen vapaakristillinen neuvosto ja SEN.

Työryhmä oli saanut alkunsa Vivamon lähetysneuvottelusta 1998. LYTR:n keskeisenä tehtävänä oli palvella Suomen lähetysneuvoston sekä ortodoksisen ja katolisen kirkon lähetyselinten yhteydenpitoa.

Lähetyksen yhteistyökuvio muuttui, kun Ortodoksinen Lähetys ry (nykyään Filantropia ry) vuonna 2008 liittyi SLN:on. Sen seurauksena LYTR:n toiminta päättyi vuoden 2008 loppuun. Kun ekumeeniseen lähetyspyhään liittyviä tehtäviä aikaisemmin hoitaneen LYTR:n tehtävät siirrettiin SLN:lle, neuvosto perusti 24.11.2008 ekumeenisen lähetyspyhätyöryhmän. 

Ekumeenista Lähetyspyhää on vietetty vuodesta 1999 alkaen. Sysäyksen tähän antoi Suomen lähetysneuvottelu (20.-22.10.1998), joka järjestettiin Lohjan Vivamossa. Neuvottelua isännöivät Suomen ekumeeninen neuvosto, Suomen Lähetysneuvosto ja Suomen vapaakristillinen neuvosto.

Ekumeeninen lähetyspyhä on jatkunut yhteisenä hankkeena ja sen aineisto toimitetaan ekumeenisella pohjalla.  

Sen lisäksi että samalla paikkakunnalla toimivat seurakunnat rukoilevat toistensa lähetystyön puolesta, ne voivat kutsua toisen kirkko- ja seurakunnan lähetysväkeä tilaisuuksiinsa jakamaan ajatuksia ja kokemuksia lähetystyöstä. Näin kristityt voivat oppia ymmärtämään ja kunnioittamaan toistensa tekemää työtä sekä vahvistamaan yhteistä kristillistä todistusta, "jotta maailma uskoisi".

Mutta miksi pyhää vietetään juuri lokakuussa, eikö pääsiäinen tai helluntai olisi luontevampi ajankohta?

”Käytyäni läpi SEN:n ja SLN:n aiheesta ilmestynyttä materiaalia ja mm. Matti Korpiahon toimittaman Suomen lähetysneuvoston historiikin, nimeltä Kristuksen lähettäminä maailmassa Suomen lähetysneuvosto 1919-2011, en löytänyt ainoatakaan viittausta siihen, miten oli päädytty siihen, että Ekumeenisen lähetyspyhän ajankohdaksi tuli lokakuun toisen pyhän seutu. Keskustellessani Matti Korpiahon kanssa tämän yksityiskohdan puuttumisesta hänen toimittamastaan historiikista, hän totesi syynä epäilemättä olleen se, että Suomen ev.lut. kirkon seurakunnissa lokakuun toista sunnuntaita oli jo pitkään vietetty lähetyspyhänä”, toteaa Jukka Norvanto.

Teksti muokattu Jukka Norvanon koonnin pohjalta. Tutustu historiakatsaukseen täällä:Lähetyspyhän historia.pdf (220 kB)