Kannanotto lyhytaaltolähetysten lakkauttamiseen 1.1.2007

Arvoisat Yleisradion edustajat

Lähestymme teitä asiassa, joka koskee ulkomaille välitettyjä radiolähetyksiä. Edustamaamme Suomen lähetysneuvostoon (SLN) kuuluu 30 jäsenyhteisöä (2007), joilla on lähetystyöntekijöitä yhteensä noin 900 yli 70 maassa. Monet lähetystyöntekijöistä toimivat syrjäisillä seuduilla, joissa ei ole mahdollista tai varoja käyttää uusinta teknologiaa.

Suomen Yleisradion lyhytaaltolähetykset ovat vuosien ajan välittäneet suomen kielellä maastamme tietoa, hartausohjelmia ja muuta ohjelmatarjontaa, jota ei saa mistään muualta. Suomi eroaa muista Pohjoismaista oman kielensä ja kulttuurisen tilanteensa vuoksi, eikä radiolähetystoimintaa voi verrata näihin pelkästään teknologiseen kehitykseen viitaten.

Tiedostaen modernin viestintätekniikan uudet mahdollisuudet ja haasteet kiinnitämme huomiota siihen, että tämä teknologia ei eri maanosissa jakaannu tasaisesti. Näin toteutettuna lähetysten supistus sattuu kipeimmin sinne, missä muutenkin on vähiten mahdollisuuksia. Näin on erityisesti syrjäisillä seuduilla satojen kilometrien päässä keskuksista esim. Afrikan sarven alueella. Lyhytaaltolähetykset voivat kuulua silloinkin, kun maa ajautuu kriisiin tai sen infrastruktuuri ei toimi.

Samalla, kun kiitämme Yleisradiota sen toiminnasta ulkomailla asuvien suomalaisten hyväksi pyydämme, että Yleisradio ryhtyisi toimiin, joilla lyhytaaltolähetykset kohtuullisella tavalla voitaisiin aloittaa uudelleen. Pyydämme vastaustanne siihen, millaisiin toimiin Yleisradio aikoo asiassa ryhtyä.

Helsingissä 16. päivänä huhtikuuta 2007

Suomen lähetysneuvosto (SLN)

Timo Vasko, puheenjohtaja                                                           Maija-Tuulikki Tassia, sihteeri
 

Suomen lähetysneuvosto
PL 124, 00161 Helsinki
(www.lahetysneuvosto.fi)