Kannanotto kehitysyhteistyörahojen leikkaamiseen 24.8.2009

Pääministeri Matti Vanhanen
Suomen hallitukselle 


Suomen Lähetysneuvosto ry  Finska Missionsrådet rf vetoaa Suomen hallitukseen sen puolesta, että Suomi ei leikkaisi taloustaantumasta huolimatta kehitysyhteistyömäärärahoja, vaan pysyisi mahdollisimman paljon tavoitteissaan nostaa kehitysavun määrä YK:n suosittamaan 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä.

Kehitysmaiden ihmiset kärsivät maailmanlaajuisesta taantumasta siinä, missä mekin, mutta ilman turvaverkkoja, joita meillä länsimaiden ihmisillä on. Nyt pitäisi kaikin tavoin välttää leikkaamasta tukeamme niiltä, jotka ovat sen suuremmassa tarpeessa. Useimmat suomalaiset ovat sitä mieltä, että kehittyneiden maiden pitää auttaa kehitysmaita.

Kehitysmaiden auttamisesta nyt ja tulevaisuudessa tulee olemaan siunausta maallemme ja ennen kaikkea siitä on suurta apua köyhille ja nälkäänäkeville kehitysmaiden kansalaisille.

Sananlaskut 3: 27-28 mukaan: ”Älä kiellä apuasi, jos toinen on avun tarpeessa ja sinä pystyt tekemään hänelle hyvää. Älä sano lähimmäisellesi: ’Mene nyt ja tule toiste, huomenna minä annan!’ – kun sinulla kuitenkin on mitä antaa.”

Suomalaiset lähetysjärjestöt ovat auttaneet kehitysmaiden ihmisiä 1800-luvulta lähtien. Tänä vuonna 90 vuotta täyttävä Suomen Lähetysneuvosto ja sen 31 jäsenyhteisöä (http://www.lahetysneuvosto.fi/jasenyhteisot/) jatkavat edelleen kehitysmaiden auttamista taantumasta huolimatta.

 

Kunnioittavasti

 

Helsingissä 24.8.2009

Suomen Lähetysneuvosto ry Finska Missionsrådet rf

puolesta

 

Timo Vasko                                                                             Jari Portaankorva

Puheenjohtaja                                                                        Varapuheenjohtaja

timo.vasko@evl.fi0503268457                                     porttis@hotmail.com