Kristuksen lähettäminä maailmassa
Suomen lähetysneuvosto (SLN) 1919-2011 -historiateos


Perustutkimus antaa uutta tietoa suomalaisen lähetystyön kokonaiskuvasta.

  • Mitkä tekijät 1900-luvulta alkaen ovat vaikuttaneet kristillistä lähetystyötä tekevien kirkkojen ja järjestöjen yhteyspyrkimyksiin Suomessa? Mitä vaiheita ja haasteita on yhdessä kohdattu?
  • Millaiseksi kokonaiskuva vuosien saatossa muodostuu? 
  • Millaisia seurauksia Edinburghissa vuonna 1910 järjestetty historiallisesti merkittävä lähetystyötä koko maailmassa tarkastellut konferenssi sai aikaan Suomessa?

Teos (262 sivua) käsittelee Suomen lähetysneuvoston (SLN) vaiheita 90 vuoden ajalta. Tarkasteltavana ovat toimintavuodet 1919-2011. Julkaisu on ensimmäinen kattava tutkimus SLN:n tähänastisesta historiasta.

Teoksessa käydään kiinnostavasti läpi kotimaista ja pohjoismaista sekä kansainvälistä lähetystyötä. Esille tulevat monet haasteet ja niiden johdosta tehdyt yhteiset ratkaisut. Yhteistyön foorumina jo pitkään toiminut SLN rekisteröitiin vasta vuonna 2001.

SLN:n perustavassa kokouksessa vuonna 1919 oli läsnä ainoastaan viisi lähetysjärjestöä. Vuonna 2011 jäsenkirkkojen ja -järjestöjen määräksi voitiin mainita 31. Toiminta jatkuu edelleen monipuolisena. Sille on ominaista keskinäinen jakamisen ja kokemuksista oppiminen.

Tutkimuksen tekijä rovasti TM Matti Korpiaho on itse useita vuosia perehtynyt SLN:n toimintaan mm. toimimalla sen puheenjohtajana. Teoksen on tekijän kanssa toimittanut ja saatesanat teokseen kirjoittanut missiologian dosentti Timo Vasko.

Kustantaja:
Suomen lähetysneuvosto, www.lahetysneuvosto.fi
Tilaukset ja tiedustelut:
info(at)lahetysneuvosto.fi (25 euroa kpl + postimaksu) 
Lisätietoja:
Matti Korpiaho matti.korpiaho(at)pp.inet.fi, puh. 050 5677909

Tutustu historiateoksen sisällysluetteloon!