Finska missionsrådet - Kristi utsända i världen

Finska Missionsrådet rf. grundades år 1919 som samarbetsorgan för de finländska missionssällskapen. Rådet registrerades den 23.4.2001. För närvarande omfattar det 31 lutherska, frikyrkliga och samkyrkliga medlemssamfund, också den ortodoxa kyrkan i Finland från början av vår 2008. Den katolska kyrkan i Finland tillhör inte Missionsrådet, utan till Det ekumeniska rådet i Finland.

Enligt FMR:s statistik fanns det cirka 750 finländska missionärer i slutet av 2010. De arbetade i omkring 70 länder.

I oktober 1998 arrangerade FMR tillsammans med Ekumeniska rådet och Frikyrkliga rådet en gemensam missionskonsultation med temat Missionens framtid. För första gången samlades lutheranerna, de ortodoxa och pingstvännerna för att diskutera den gemensamma missionsuppgiften. Den 3-6.8.2006 anordnades en stor missionskonferens för ungdomar i Ryttylä med temat "Elämäsi missio - Ditt livs mission". Den första missionskonferensen för de unga vuxna  "Trans4mission08" anordnades 24.-26.10.2008 i Helsingfors. Den andra gemensam missionskonsultationen arrangerades 18.11.2008 i Helsingfors.

Missionsrådets 90-års fest  firades i Missionskyrkan (Observatoriegatan 18, Helsingfors)) den 8.11.2009.

Missionsrådet anordnar en gemensam missionshelg det andra veckoskiftet i oktober varje år och förbereder material för den.

 

Finska Missionsrådet
Pb 124, 00161 Helsingfors
e-postadress 
info@lahetysneuvosto.fi

 

Medlemssamfunden med kontaktuppgifter

Länkar