Historia

Suomen lähetysneuvosto 90-vuotta -esite
Finska Missionsrådet 90 år -broschyr


Suomen lähetysneuvoston juuret ulottuvat 1. maailmansodan jälkeiseen tilanteeseen muiden pohjoismaisten lähetysneuvostojen tavoin. Edinburghin maailmanlähetyskonferenssi vuonna 1910 oli jo antanut voimakkaat virikkeet tehostaa kristillisten kirkkojen lähetystyötä. Näin ollen Suomen lähetysneuvostoa voidaan pitää myös Edinburghin lähetyskonferenssin hedelmänä.

Pitkän taipaleen alussa

Historioitsija Matti Peltolan mukaan on makuasia, pidetäänkö Suomen lähetysneuvoston syntyaikana vuotta 1918, 1919 tai 1920. Ensimmäinen neuvottelu tästä järjestettiin kuitenkin vuonna 1918. Perustavia jäsenyhteisöjä olivat Suomen Lähetysseura, Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys, Suomen vapaakirkko (silloinen Vapaa lähetys), Nuorten naisten kristillinen yhdistys ja Israelin ystävät. Lähetysjohtaja Matti Tarkkanen Suomen Lähetysseurasta toimi neuvoston ensimmäisenä puheenjohtajana (aina vuoteen 1938 eli kuolemaansa asti) ja neiti Aina G. Johansson Vapaasta lähetyksestä ensimmäisenä sihteerinä.

Edinburghista nykypäivään

Edinburghin maailmanlähetyskonferenssi (1910) valitsi keskuudestaan jatkokomitean, joka vuonna 1921 järjestäytyi nimellä Kansainvälinen lähetysneuvosto (International Missionary Council, IMC). IMC:n jäseniksi eri maista tulivat kansalliset lähetysneuvostot; Suomesta jäseneksi vuonna 1921 tuli Suomen lähetysneuvo. IMC edusti koko protestanttista maailmanlähetystä, ja vaikka sillä oli vain neuvoa antava tehtävä, se tuli merkittävällä tavalla vaikuttamaan siihen, että keskenään hyvinkin erilaiset lähetystyötä harjoittavat kirkot ja järjestöt ovat voineet liittyä siihen. Suomen lähetysneuvosto sai jo vuonna 1928 Helsingissä isännöidä pohjoismaista lähetyskonferenssia.

Vuonna 1961 IMC yhdistyi maailmanlähetyksen ja evankelioimisen osastoksi vuonna 1948 perustettuun Kirkkojen maailmanneuvostoon (KMN: vuonna 2008 jäseninä 349 kirkkoa 110 maasta). Edinburghista 1910 alkanut lähetyskonferenssien ketju on jatkunut ja järjestyksessä 13. pidettiin Ateenassa vuonna 2005. Suomen lähetysneuvosto jäsenyhteisöineen on vuosikymmenien kuluessa vaihtelevasti ollut mukana lähetyskonferensseissa ja niiden seurannassa; se on merkittävä osa Suomen lähetysneuvoston omaa historiaa ja teologista työskentelyä. Suomen lähetysneuvosto on voinut rakentavasti toimia foorumina sekä Lausannen liikkeen että KMN:n jäsenkirkkojen painottaman Kristuksen antaman kaikkia kristittyjä velvoittavan lähetystehtävän toteuttamiseksi. Suomen lähetysneuvosto luo ja ylläpitää aktiivisesti eurooppalaisia ja muita kansainvälisiä yhteyksiä. Se on Euroopan evankelisen lähetysallianssin (EEMA) ja Euroopan ekumeenisen lähetysneuvoston (EEMC) jäsen.

Valtion tukemaa kehitysyhteistyötä

Vuonna 1974 Suomen valtio antoi ensimmäisen kerran budjetistaan varoja kansalaisjärjestöille niiden tekemän kehitysyhteistyön tekemiseksi. Vuonna 1993 kehitysyhteistyöasiat eriytyivät Suomen lähetysneuvostossa oman yhteistyöelimen Kehitystuki ry:n alle. Suurimmilla jäsenjärjestöillä on omat kumppanuussopimuksensa Ulkoministeriön kanssa. Vuonna 2007 Suomessa aloitti toimintansa laajapohjainen Suomen ekumeenisen avustustyön foorumi (SEAF).

Eteenpäin!

Nykyiseen laajuuteensa (31 jäsenyhteisöä v. 2008) Suomen lähetysneuvosto kasvoi lähinnä 1990-luvulla. 80-vuotisjuhliaan neuvosto vietti vuonna 1999 Helsingin Tuomiokirkossa. Lähetysneuvosto rekisteröitiin 23.4.2001. 90-vuotisjuhlat juhlittiin 9.11.2009 Helsingissä Lähetystalolla.

(Lähde: Matti Peltolan artikkeli Fifty Years of Finnish Missions kirjassa Missions from the North, Nordic Missionary Council 50 years, 1974)